GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 2. Listopadu 2023

Nabídka evropských dotací z programu CEF Digital

Sdílet článek:

V rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) se otevřelo několik dotačních titulů, které mají za cíl přispět k rozvoji projektů společného zájmu v oblasti zavádění a výstavby bezpečných velkokapacitních sítí, včetně systémů 5G, zvýšení odolnosti a kapacity digitálních páteřních sítí na území členských států EU prostřednictvím jejich propojení se sousedními státy, a digitalizací dopravních a energetických sítí.

5G a Edge Cloud pro chytré komunity

Práce

Podávání žádostí: do 20. února 2024, 17:00
Alokace: 51 mil. EUR
Maximální výše podpory: 75 %

Podporované aktivity

 • Modernizace stávající sítě, která v současné době neposkytuje dostatečnou kvalitu pro použití
 • Nasazení edge computing infrastruktury včetně hardware a software (bude-li to nezbytné pro realizaci projektu)
 • Pokud neexistuje, pak může být podpořeno propojení páteřních gigabitových sítí (může tvořit pouze 10 % způsobilých nákladů)
 • Zavedení propojovacích prvků mobilních nebo pevných zařízení, jako jsou anténní zařízení, transceivery a připojené senzory

Projekty budou probíhat za spolupráce s mobilními operátory, kteří poskytnou přístup ke službám 5G socioekonomickým činitelům veřejné správy díky čemuž budou moci žadatelé o dotaci provést realizaci projektů inovativního využití sítí a systémů 5G. Výzva podporuje výstavbu a zavádění aktivních (5G radiokomunikační vybavení) i pasivních prvků (stavby, kabeláž) síťové infrastruktury.

Páteřní konektivita pro Global Digital Gateway

Práce a studie

Podávání žádostí: do 20. února 2024, 17:00
Alokace pro studie: 15 mil. EUR
Maximální výše podpory pro studie: 50 %
Alokace pro práce: 75 mil. EUR
Maximální výše podpory pro práce: 70 % (maximální výše se vztahuje na práce v nejvzdálenějších regionech)

Podporované aktivity

 • Síťová řešení pro očekávaný životní cyklus systému
 • Páteřní satelitní řešení (pouze náklady spojené s vybudováním pozemní satelitní sítě a jejich napojením na místní sítě)
 • Náklady spojené s výrazným zlepšením místní přístupové sítě (pouze v oblastech, kde je to možné a pouze v rámci limitů stanovených ve výzvě, přičemž tyto náklady nesmí přesáhnout 5 % celkových nákladů na projekt)
 • Náklady spojené s integrací senzorů do podmořského kabelového systému (např. chytré kabely)

Výzva podporuje zavádění páteřních spojení na trasách v rámci členských států (včetně zámořských zemí a území) a třetích zemí, kde je funkční infrastruktura nedostatečná, stávající infrastruktura nemůže uspokojit poptávku, nebo uživatelé na těchto územích trpí neoptimálními službami a cenami.

Pokrytí 5G podél dopravních koridorů

Práce a studie

Podávání žádostí: do 20. února 2024, 17:00
Alokace pro studie: 5 mil. EUR
Maximální výše podpory pro studie: 50 %
Alokace pro práce:  95 mil. EUR
Maximální výše podpory pro práce: 70 % (maximální výše se vztahuje na práce v nejvzdálenějších regionech)

Podporované aktivity

 • Rozmístění pasivních síťových prvků včetně stavebních prací (např. tmavé vlákno, 5G rozhlasové stanice, věže a/nebo stožáry)
 • Nasazení a instalace aktivních síťových prvků (např. antén, úložišť a výpočetních funkcí, jako jsou síťové řadiče, routery, přepínače, ústředny)
 • Rozmístění a instalace specifického traťového zařízení pro případy použití CAM, jako jsou senzory, kamery atd. pro účely monitorování provozu, včetně připojených silničních jednotek.
 • Studie pro přípravné práce, jako je plánování sítě, které mají být nasazeny jako součást navrhovaných prací v rámci stejného využití

V rámci této výzvy budou financovány úvodní studie, na základě kterých bude možné zavést 5G síť, která bude sloužit pro pokrytí dopravních koridorů. Práce, které mají vybudovat zavedení této 5G sítě, začnou po dokončení studie. V případě potřeby jsou podporovány i studie, které zahrnují několik projektů zavádění sítí 5G (např. ve stejné geografické oblasti nebo zahrnující několik druhů dopravy).

Prioritou výzvy je podpora investic v příhraničních oblastech, které zahrnují dva nebo více členských států a ve kterých tržní síly samy o sobě nezajistí potřebnou kvalitu služeb 5G. Výzva se zaměřuje na klíčové evropské dopravní trasy. Koridor, který je předmětem studie, musí překračovat alespoň jednu hranici mezi dvěma členskými státy. Délka tohoto koridoru se může lišit v závislosti na vnitrostátních okolnostech, jako je geografická poloha, dopravní prostředky využívající koridor a maximální částka financování projektu/EU.

 novy-projekt.png (183 b)

Forma podpory:

 • Jedná se o smíšený grant založený na skutečných nákladech (skutečné náklady s prvky jednotkových nákladů a paušální sazby).
 • To znamená, že z grantu budou hrazeny POUZE určité typy nákladů (způsobilé náklady) a náklady, které byly skutečně vynaloženy na projekt (NE náklady uvedené v rozpočtu).
 • V případě jednotkových nákladů a paušálních sazeb mohou být účtovány částky vypočtené tak, jak je vysvětleno v grantové dohodě.

 

!     Každý z výše uvedených dotačních titulů má další specifické podmínky podpory.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.