GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 21. Dubna 2023

Jak čerpat z programu na vzdělávání zaměstnanců? Poradíme vám

Sdílet článek:

OP Zaměstnanost plus: Podnikové vzdělávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus – Podnikové vzdělávání.

Co je cílem výzvy?

Výzva je zaměřená na vzdělávání zaměstnanců na území celé ČR s cílem prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

 • Příjem žádostí byl zahájen 20. 3. 2023 a bude probíhat až do 16. 6. 2023.

Doba realizace projektu?

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 2 roky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 5. 2026.

Jaké jsou podporované aktivity?

Dotace je poskytována na realizaci profesního vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např.:

 • kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností,
 • jazykové vzdělávání,
 • technické a další odborné vzdělávání.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Fyzické či právnické osoby, které jsou registrovaným subjektem v ČR.

Jaká je forma a výše podpory?

 • Dotace je poskytována formou ex post.
 • Míra podpory je stanovena na 40–85 % dle regionu.
 • Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 1 mil. Kč a maximální výše je 6 mil. Kč.

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Dotační analýza

 • Důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování.
 • Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry).
 • Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

 • Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky.
 • Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

Podání žádosti

 • V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.)

Administrace dotace a veřejné zakázky

Nabízíme také dodatečné služby v návaznosti na podanou žádost:

 • Přípravu žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpráv o udržitelnosti.
 • Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.