GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 7. Března 2023

Dotace na podnikové vzdělávání startují

Sdílet článek:

Operační program Zaměstnanost plus zahájil příjem žádostí v první vyhlášené výzvě týkající se podnikového vzdělávání, které patřilo v minulých letech mezi velmi žádané dotační tituly a nejinak tomu bude i nyní.

Hlavním cílem podpory je další profesní vzdělávání zaměstnanců, konkrétně pak realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Z podpory je pak vyjmuto pouze vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a dodržení zákonem stanovených norem.

Oprávnění příjemci mohou získat na své vzdělávací aktivity 3 až 15 mil. Kč, přičemž míra spolufinancování se pohybuje od 5 do 30 % podle typu žadatele a místa realizace projektu. Dotace je určena jak na vlastní vzdělávací kurzy, tak na refundaci osobních nákladů školených osob. Pokrývá také související administrativu, a to prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů, což bude oproti minulosti znamenat výrazně nižší administrativní náročnost při následné realizaci vlastních projektů.

Realizace projektů se předpokládá od začátku roku 2024 nejdéle po dobu 36 měsíců. Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky a cílovými osobami projektu mohou být zaměstnanci či spolupracující OSVČ podniků všech velikostí.

V rámci aktuálně vyhlášené výzvy mohou podporu získat sdružení podniků, podnikatelské svazy, zájmová sdružení právnických osob (profesní svazy a asociace), profesní komory či družstva, a to vždy pro vzdělávání zaměstnanců svých členů. Výzva přímo pro jednotlivé podniky by pak za podobných podmínek měla být vyhlášena v průběhu tohoto měsíce a Grant Thornton vás o ní bude určitě informovat.