GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 21. Března 2023

Dotace na vzdělávání vašich zaměstnanců znovu dostupné

Sdílet článek:

Nově vyhlášená výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus s názvem Podnikové vzdělávání je určena všem typům podniků ze všech regionů, kde mohou žádat o finance na vzdělávání svých zaměstnanců. Hlavním cílem podpory je další profesní vzdělávání zaměstnanců, konkrétně pak realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Z podpory je pak vyjmuto pouze vzdělávání v oblasti digitálních dovedností a dodržení zákonem stanovených norem.

Oprávnění příjemci mohou získat na své vzdělávací aktivity 1 až 6 mil. Kč, přičemž míra podpory se pohybuje od 85 % v nejméně rozvinutých krajích, přes 70 % ve více rozvinutých krajích, po 40 % v Praze. Dotace je určena jak na vlastní vzdělávací kurzy, tak také na refundaci osobních nákladů školených osob a také administrativu s tím spojenou, a to prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů, což oproti minulosti bude znamenat také výrazně nižší administrativní náročnost při následné realizaci vlastních projektů.

Realizace projektů se předpokládá od března 2024 nejdéle po dobu 24 měsíců. Projekty mohou být realizovány na celém území České republiky a cílovými osobami projektu mohou být zaměstnanci či spolupracující OSVČ podniků všech velikostí.

V rámci aktuálně vyhlášené výzvy mohou podporu získat všechny typy podnikatelských subjektů s alespoň roční historií, a to vždy pro vzdělávání svých zaměstnanců. Podpořit lze jak existující a zavedené vzdělávací programy, zafinancovat jejich plánované rozšíření či pro ty, kteří systémové vzdělávání v rámci své společnosti zatím nemají, využít dotaci jako impuls pro jeho zavedení.

Autor: Jiří Dvořák