GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Horňáková | 15. Prosince 2023

Přehled dotačních příležitostí pro podnikatele chystaných na začátek roku 2024

Sdílet článek:

S koncem roku se postupně zveřejňují informace a dotačních výzvách plánovaných na rok nadcházející. Připravili jsme přehled těch nejzajímavějších výzev směřujících k podpoře podnikatelů, které by měly být vyhlášeny během prvního kvartálu roku 2024.

Jedná se o výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. I z toho důvodu bude škála podporovaných aktivit opravdu rozmanitá. Podpora půjde směrem k inovacím, výzkumu, energetickým úsporám či snižování energetické náročnosti. Detailnější informace budou přibývat s tím, jak budou výzvy vyhlašovány.

Inovační vouchery: Nakupte poradenské, expertní a podpůrné služby

Pro malé a střední podniky se otevírá dotační příležitost na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Již na začátku ledna bude otevřen příjem žádostí ve výzvě zaměřující se specificky na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví. V únoru pak naváže obecná výzva Inovační vouchery.

Inovační vouchery

 • Výše podpory: Bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 15. 2. 2024 – 31. 5. 2025
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

 • Výše podpory: Bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 17. 1. 2024 – 31. 12. 2025
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Aplikace: Rozjeďte výzkum a vývoj

Realizujte ve své firmě průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte nové znalosti nezbytné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Malým a středním podnikům se během prvního kvartálu roku 2024 otevře dotační příležitosti z programu Aplikace. O dotaci budou moci při splnění účinné spolupráce s malými a středními podniky žádat také velké firmy. Výzkumné organizace budou moci figurovat jako partneři. 

 

 • Výše podpory: 25-80 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)
 • Příjem žádostí: 1Q 2024 – 2Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Inovace: Pusťte se do produktových a procesních inovací

Zvyšte technické a užitné hodnoty výrobků, technologií a služeb, které vaše firma produkuje. Zlepšete efektivnost výrobního procesu a poskytování služeb. Dotační výzva pro malé a střední podniky na produktové a procesní inovace se otevře v prvním kvartálu roku 2024.

 • Výše podpory: Bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 1Q 2024 – 2Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Úspory energie: Snižte spotřebovanou energii

Snižte ve svém podniku množství spotřebované energie s dotací. Pro malé, střední i velké firmy se otevře výzva z programu Úspory energie, která umožní financovat projekty vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie. Pusťte se do zateplení objektu, výměny oken a dveří, výměny strojů a technologií, instalace fotovoltaických a solárních panelů, modernizace rozvodů elektřiny či plynu, zavádění efektivnějšího osvětlení, instalace vegetačních střech a nákupu tepelných čerpadel.

 • Výše podpory: Míra podpory se očekává 35-65 %, vždy v závislosti na velikosti podniku a regionu realizace. Maximální výše podpory bude pravděpodobně 200 mil. Kč. Bude dále upřesněno po vyhlášení výzvy.
 • Příjem žádostí: 1Q 2024 – 2Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Obnovitelné zdroje energie: Instalujte větrnou elektrárnu

Malé a střední firmy budou po novém roce opět moci žádat také o dotaci na výstavbu větrných elektráren. Pokud nedojde k výrazným změnám oproti výzvě předcházející, lze očekávat, že se výše podpory bude opět odvíjet od velikosti firmy a regionu realizace.

 • Výše podpory: Bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 1Q 2024 – 2Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Zvyšte energetickou účinnost gastro provozu

Nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) cílící zejména na zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů. Získejte dotaci 50 % na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a dalších technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. V případě gastro provozů se může jednat např. o provozy ve školských, sociálních a zdravotnických zařízeních. O dotaci bude moci žádat široké spektrum žadatelů od krajů a obcí, přes výzkumné organizace, až po obchodní společnosti.

 • Výše podpory: 50 %, bude dále upřesněno po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 1. 4. 2024 – 3. 3. 2025
 • Území realizace: Méně rozvinuté a přechodné regiony
 • Více o výzvě

Založte energetické společenství

Dotační příležitost z Národního programu Životní prostředí nejen pro SVJ, bytová družstva, územní samosprávní celky a právnické osoby. Podpořeny budou projekty věnující se aktivitám vědoucím k založení energetického společenství. Konkrétně se může jednat o zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů (např. technická a ekonomická studie proveditelnosti, analýza vlastnické struktury, či plán majetkové účasti členů ve společenství).

 • Výše podpory: max. 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů, výše podpory se odvíjí od kategorií projektu (max. 3 mil. Kč na projekt)
 • Příjem žádostí: 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024
 • Území realizace: Celé Česko
 • Více o výzvě