GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 16. Listopadu 2021

B.R.K.O. s Jiřím Dvořákem

Sdílet článek:

Víte, co se skrývá pod touto zkratkou? Řeč dnes bude o odpadech, jejich třídění a dalším využití. Jiří Dvořák, náš senior manager v Advisory, vám představí strategie cirkulární ekonomiky města Prahy týkající se odpadů, vyhlídky pro bioplynové stanice a využití bioplynu v dopravě, kterým se zabýváme nejen na projektech pro Pražské služby.

Co znamená zkratka B.R.K.O?

Je to zkratka, která znamená biologicky rozložitelný komunální odpad.

V jaké souvislosti jste B.R.K.O. v Grant Thornton řešili a proč?

Tématu se věnujeme někdy od roku 2019 poměrně intenzivně. Zpracovávali jsme a zpracováváme řadu studií pro Pražské služby, které se dotýkají řešení nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Ať už ve vazbě na klasický svoz tohoto odpadu, nebo na řešení jeho využitelnosti a následného zpracování – tzn. například jeho využití v bioplynové stanici.

Co si máme pod biologicky rozložitelným komunálním odpadem představit? Z čeho se takový odpad skládá?

Mezi B.R.K.O. se řadí standardně odpad rostlinného nebo živočišného původu, kaly, listy, tráva, papír, dřevo, textil, ale to je samozřejmě jen krátký výčet. Ten seznam je daleko delší. Obecně jsou to odpady, které vznikají lidskou činností a podléhají určitému aerobnímu či anaerobnímu rozkladu. Je potřeba tyto odpady poměrně intenzivně řešit, protože jich vzniká opravdu mnoho a dlouhodobě, pokud se s nimi nebude nic dělat, mohou velmi negativně ovlivnit základní složky životního prostředí.

Zároveň je důležité jejich třídění u zdroje a jejich následné zpracování do zařízení, které je k tomu určeno. Mohou to být kompostárny pro čistý odpad, který je z luk, pastvin a tak dále, čili bioplynových stanic, kam se mohou dávat například gastro odpady či nějaká jejich kombinace.

Proč se hlavní město Praha biologicky recyklovatelným komunálním odpadem vlastně takto detailně zabývá?

Existuje evropská legislativa, která stanovuje třídící cíle, kdy do roku 2030 je třeba vytřídit alespoň 65% směsného komunálního odpadu. Praha sama pro sebe stanovila určitou strategii cirkulární ekonomiky, jak chce nakládat se všemi různými druhy odpadů, a jak je využívat pro další procesy. Ať už energeticky, či jak je recyklovat a jak je znovu dostat do druhotného využití.

Odebírejte náš podcast: