GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 23. Února 2022

Dotační příležitosti pro podnikatele i veřejný sektor

Sdílet článek:

Tento rok bude opravdu velice štědrý v množství dotačních podpor pro podnikatele i veřejný sektor, a to v oblasti úspor energie, fotovoltaiky, vodíkových technologií, infrastruktury, digitalizace, inovací a dalších. Dotace bude možné podávat v rámci programu Národního plánu obnovy, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Integrovaného regionálního operačního programu, Modernizačního fondu, Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostřední a Programu Technologické agentury ČR.

Národní plán obnovy (NPO)

První nové výzvy letošního roku plynou z programu Národního plánu obnovy, kde se celkem rozdělí přes 170 mld. Kč. Cílem tohoto programu je oživení ekonomiky po pandemii a podpořit investice do ekologické a digitální transformace, zelené tranzice, bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence. Žádosti budou moci podávat podnikatelé i veřejný sektor na území celé ČR.

První výzvy:

 • Fotovoltaické systémy s/bez akumulace 
 • Cirkulární řešení v podnicích 
 • Úspory vody v podnicích 
 • Elektromobilita pro podnikatele/veřejný sektor

Nyní je již možné předkládat žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám – bytové a rodinné domy.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021 – 2027 (OP TAK) byl již na konci roku 2021 předložen ke schválení Evropské komisi. Dle posledních informací z MPO by měly být první výzvy vyhlášeny v květnu letošního roku. Na jednotlivé aktivity se tak rozdělí do roku 2027 celkem 81,5 mld. Kč. Cílem programu je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také budou podpořeny inovativní projekty a projekty usnadňující přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Žádosti o podporu v tomto programu budou moci podat podniky z celé ČR mimo hl. m. Prahy.

První výzvy:

 • Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • Podpora energie z OZE
 • Digitalizace podniku
 • Průmysl 4.0
 • Inovace
 • Aplikace

Národní program Životní prostředí

Tento program podporuje projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a je zde řada otevřených výzev pro veřejný sektor.

 • Zdroje pitné vody
 • Hospodaření s vodou v obcích
 • Energetické úspory veřejných budov

V Grant Thornton uplatňujeme v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Provedeme dle vašich potřeb dotační analýzu, která porovná portfolio možných projektů s aktuálními i očekávanými možnostmi financování. Následně s vámi možnosti zkonzultujeme a zmonitorujeme dle stanovených cílů a připravíme projekt tak, aby byly splněné podmínky dotačního programu - sepíšeme žádost o podporu včetně relevantních příloh, připravíme cost-benefit analýzu a ekonomické vyhodnocení projektu, rozpočet a identifikaci způsobilých výdajů a zajistíme administraci po podání žádosti v průběhu realizace projektu včetně výběrového řízení.

Zaměřujeme se jak na dotační programy pro veřejný sektor, tak i malé a střední podnikatele a velké nadnárodní korporace. Máme rozsáhlé zkušenosti s dotacemi v národních i evropských programech, rovněž i v podporách formou zvýhodněných úvěrů. V evropských programech se jedná především o program CEF – Nástroj pro propojení Evropy, kde máme za sebou již řadu úspěšných projektů. 

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.