GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ondřej Miffek | 6. Prosince 2023

Program Záruka Elektromobilita je tu. O dvě miliardy na nákup elektroaut a dobíjecích stanic mohou žádat firmy i živnostníci

Sdílet článek:

Na začátku prosince byla vyhlášena mnohými velmi očekávaná výzva z nového programu Záruka Elektromobilita. Program spadá pod Národní plán obnovy a jeho prostřednictvím by mělo být mezi úspěšné žadatele z řad malých, střední i velkých firem v celém Česku rozděleno přes 1,9 mld. Kč.

Dotační výzva se zaměřuje na podporu nákupu bezemisních vozidel a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty. Žadatelem nicméně nemohou být podniky vlastněné územně správními celky. Finanční podpora bude poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti či komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem.

„O dotační výzvu se ze strany firem očekává poměrně velký zájem. Bude totiž možné financovat, jak silniční vozidla kategorie M1, N1 a N2 do 4,25 t, tak i neveřejné dobíjecí stanice v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřeby,“ uvedl dotační expert Naviga Advisory and Evaluation Petr Koc. „Je ale důležité zmínit, že v případě nákupu elektromobilů se musí jednat o nové vozidlo a nelze tedy získat podporu na ojetinu. Dále je nutné zdůraznit, že podpora je poskytována v režimu de minimis,“ doplnil Petr Koc.

Záruka až 70 %

Záruku bude možné získat pouze k úvěrům spolupracujících partnerů, kteří mají s Národní rozvojovou bankou uzavřenu smlouvu. Bude možné ji využít k úvěru, kterým bude financováno pořízení bezemisního vozidla na alternativní paliva a dobíjecí stanice. Záruka bude poskytována do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru.

Úvěr na bezemisní vozidlo až 2,5 mil. Kč

Výše poskytovaného úvěru se bude lišit podle typu pořizovaného vozidla a dobíjecí stanice:

  • Elektromobily – od 300 tis. Kč do 1,5 mil. Kč pro vozy M1 (osobní), jinak do 2,5 mil. Kč
  • Dobíjecí stanice – od 100 tis. Kč do 400 tis. Kč

Úroková sazba zaručovaného úvěru bude stanovena dle dohody mezi konečným příjemcem podpory a spolupracujícím partnerem. Délka úvěru bude minimálně 12 měsíců a samotné pořízení dobíjecí stanice se musí vždy vázat na pořízený vůz. Nelze tedy pořídit více stanic v rámci projektu, než je počet pořízených vozidel.

Finanční příspěvek na elektroauto až 300 tis. Kč

I výše finančního příspěvku se bude odvíjet od kategorie pořizovaného vozidla či typu dobíjecí stanice:

  • Kategorie M1 – max. 200 tis. Kč/vozidlo
  • Kategorie N1 – max. 250 tis. Kč/vozidlo
  • Kategorie N2 a FCEV – max. 300 tis Kč/vozidlo
  • Dobíjecí stanice AC – max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
  • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
  • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

Příjem žádostí

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 1. 2024
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025