GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ondřej Miffek | 3. Září 2023

Naviga Advisory and Evaluation je součástí Grant Thornton Advisory

Sdílet článek:

V prosinci 2022 GT Advisory (GTA) získala většinový podíl v Naviga Advisory and Evaluation (NAE). Od ledna do června 2023 probíhala za pochodu technická integrace IT, projektových informačních systémů, účetnictví a dalších firemních procesů. Dnes přichází čas pro integraci také obchodní povahy, se zaměřením na vzájemnou spolupráci v projektových aktivitách, s cílem nabídnout klientům vyšší přidanou hodnotu při poskytování našich služeb.

Naviga Advisory and Evaluation

NAE je postavena na půdorysu Evaluation Advisory CE, jejíž počátky hledejme kolem roku 1997 v Brně. Dnes je NAE přední konzultant v oboru dotačního poradenství a evaluací všech typů s kancelářemi v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Oba segmenty jsou dosud řízeny přílivem zdrojů EU do ČR, a bude tomu tak po celou dobu stávajícího programového období 2021-2027.

Dotační poradenství

V oblasti dotačního poradenství máme již více jak 25 let zkušeností. Zde poskytujeme profesionální služby pro soukromý i veřejný sektor a vzdělávací instituce. Specializujeme se na národní a evropské dotace i komunitární programy EU. Pro žadatele a příjemce dotací zajišťujeme poradenství v celém dotačním cyklu projektu, který zahrnuje přípravu a administraci žádostí o podporu, výběrová řízení a audity projektů.

  • Služby dotačního auditu zahrnují kontrolu oprávněnosti ke konkrétním dotačním programům, doporučení nejvhodnějšího dotačního programu, či třeba monitoring potenciálních dotačních příležitostí.
  • Žádost o dotaci zpracováváme včetně všech povinných příloh. Klademe důraz na získání maximálního bodového hodnocení a vyplňujeme celou agendu v jednotlivých elektronických systémech poskytovatelů dotace.
  • V oblasti administrace a řízení projektu klientům zajišťujeme podporu v průběhu schvalování projektu, komunikujeme s řídícím orgánem, zpracováváme doplnění a po celou dobu projekt monitorujeme.
  • Při zpracování výběrových řízení a veřejných zakázek zpracováváme dokumentaci tak, aby splňovala požadavky zákona nebo dotačního programu. Zajišťujeme správné zveřejnění veřejné zakázky, administrativu, a samozřejmě i hlídáme lhůty.

 

Evaluace

V rámci našich služeb poskytujeme vysoce expertní služby v širokém spektru evaluací, analýz, metodik a strategií pro české i zahraniční klienty. Připravujeme evaluační studie založené na důkazech, přičemž pokrýváme široké portfolio z hlediska základních typů (od ex-ante, přes interim po ex-post). Lze však uvést, že nejúspěšnější jsme v řešení velkých výsledkových ex-post evaluací na programové úrovni.

Zaměřujeme se zejména na:

  • Programové evaluace – Pokrýváme celý cyklus programového období, kde realizujeme ex-ante evaluace operačních programů, dále také mid-term a ex-post evaluace.
  • Tematické a procesní evaluace – Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací dílčích evaluací zaměřených na konkrétní témata (jako například evaluace komunikačních aktivit, evaluace indikátorové soustavy, evaluace programů rozvojové spolupráce, ad.). V rámci procesních evaluací posuzujeme kvalitu samotné implementace programu.
  • Evaluace projektů – Realizujeme průběžnou evaluaci projektů, která probíhá dlouhodoběji souběžně s realizací a je zaměřena na hodnocení nastavení projektu i průběhu implementace projektu s ohledem na splnění plánovaných cílů i dopadů.
  • Analýzy metodiky a strategie – Pro zadavatele z řad veřejného i soukromého sektoru zpracováváme studie, socioekonomické analýzy i metodiky. Věnujeme se zejména socioekonomickým analýzám, regionálnímu rozvoji a studiím v oblasti implementace strukturálních fondů.

V rámci našich projektů spolupracujeme se soukromým sektorem, univerzitami, samosprávou i veřejnou správou reprezentovanou ministerstvy, obcemi, příspěvkovými organizacemi, řídícími orgány programů ESIF a vládními organizacemi. Mezi naše spokojené klienty řadíme i evropské instituce (např. Evropskou komisi) a mezinárodní instituce rozvojové spolupráce.

Průvodce světem dotací | NAVIGAE