GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Sdílet článek:

Nový rok už je tady v plné síle a my bychom vám rádi kromě přání všeho dobrého také připomněli blížící se konec lhůt k podáním nezbytným pro získání státní energetické podpory. Dnes přinášíme pouze stručný přehled, detailněji jsme o věci psali zde.

Blíží se poslední možnost zajistit si zastropované ceny a dodat svému obchodníkovi s elektřinou a plynem prohlášení podle příslušných příloh nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Vláda v přechodném ustanovení prodloužila lednovou lhůtu, oproti ostatním měsícům, na 15 dní od nabytí účinnosti nařízení, konečný termín je tedy 16. 1. Prohlášení se obchodníkovi doručuje jednorázově prostřednictvím elektronického systému, datové schránky nebo v podobě datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem, popřípadě v listinné podobě. Pokud termín nestihnete, můžete prohlášení podat kdykoli, zastropovaná cena však bude platit až od následujícího měsíce. Také připomínáme, že tento typ podpory se už netýká pouze malých a středních podniků, ale i těch velkých, potažmo dalších, které nesplňovaly některé z kritérií pro zařazení do kategorie malých a středních podniků.

Dalším deadlinem, který třeba držet v patrnosti, je 8. 2. (původní termín 31.1. byl posunut), kdy končí přijímání žádostí o dotaci v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Výzva se týká velkých podniků, pro které se původně nepočítalo se zastropováním cen. Podrobněji jsme o dotačním programu referovali zde.

Vláda přes svátky nelenila a připravila nová nařízení a proklamace týkající se energetické podpory. O těch relevantních vás budeme včas informovat. Do té doby zůstáváme k dispozici pro jakékoli dotazy.

Autor: Veronika Odrobinová,Olga Králíčková