GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Horňáková | 21. Února 2024

Rozvoj podnikání s dotacemi aneb Příležitosti pro první měsíce roku 2024

Sdílet článek:

Firmám se letos během zimních a jarních měsíců otevře několik zajímavých dotačních příležitostí. Připravili jsme pro vás aktualizovaný přehled, ve kterém naleznete výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy.

Podpora bude směřovat do oblasti inovací, výzkumu, energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie i elektromobility. U některých výzev stále čekáme na detailnější informace, které budeme průběžně doplňovat.

Záruka elektromobilita: Na elektroauta i dobíjecí stanice

Malé, střední i velké firmy budou moci díky novému programu z Národního plánu obnovy získat příspěvek na nákup elektromobilu a dobíjecí stanice až 450 tis. Kč. Záruka bude poskytována až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a bude možné ji získat k úvěrům spolupracujících partnerů. Výše poskytovaného úvěru se bude lišit podle typu pořizovaného vozidla a dobíjecí stanice. Vzhledem k termínu příjmu žádostí je nejvyšší čas začít s přípravou žádosti.

 • Výše podpory: příspěvek až 450 tis. Kč
 • Příjem žádostí: 03 2024 - 30. 9. 2025
 • Území realizace: celé Česko
 • Více o výzvě

RES+: Instalujte FVE s výkonem 10 kW–5 MW s vlastní spotřebou

Stávající i budoucí podnikatelé v oblasti energetiky budou moci získat dotaci až 50 % na instalaci FVE s výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. U projektů realizovaných v Praze je spodní limit 10 kWp. Finanční podporu bude možné využít nejen na samotné FVE, ale také na systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzéry). Jelikož příjem žádostí startuje již 1. března a jedná se o průběžnou výzvu, je zapotřebí zahájit přípravu žádosti o dotaci právě nyní.

 • Výše podpory: max. 50 % z celkových výdajů projektu
 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024
 • Území realizace: celé Česko
 • Více o výzvě

RES+: Instalujte FVE s výkonem nad 1 MWp

Nejen stávající a budoucí podnikatelé v oblasti energetiky, ale také společenství pro obnovitelné zdroje mohou s pomocí dotace financovat instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Může se jednat o samostatné i sdružené projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční či přenosové soustavy. Instalaci FVE lze i v tomto případě doplnit o pořízení systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny a elektrolyzéru. Jelikož příjem žádostí startuje již 1. března, je zapotřebí zahájit přípravu žádosti o dotaci právě nyní.

 • Výše podpory: max. 50 % z celkových výdajů projektu
 • Příjem žádostí: 15. 5. 2024 - 10. 9. 2024
 • Území realizace: celé Česko
 • Více o výzvě

Úspory energie: Snižte spotřebu energie

Snižte ve svém podniku množství spotřebované energie s dotací. Pro malé, střední i velké firmy se otevře výzva z programu Úspory energie, která umožní financovat projekty vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie. Pusťte se do zateplení objektu, výměny oken a dveří, výměny strojů a technologií, instalace fotovoltaických a solárních panelů, modernizace rozvodů elektřiny či plynu, zavádění efektivnějšího osvětlení, instalace vegetačních střech a nákupu tepelných čerpadel.

 • Výše podpory: Míra podpory se očekává 35-65 %, vždy v závislosti na velikosti podniku a regionu realizace. Maximální výše podpory bude pravděpodobně 200 mil. Kč. Bude dále upřesněno po vyhlášení výzvy.
 • Příjem žádostí: 2Q 2024 - 3Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Aplikace: Rozjeďte výzkum a vývoj

Realizujte ve své firmě průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte nové znalosti nezbytné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Malým a středním podnikům se během třetího kvartálu roku 2024 otevřou dotační příležitosti z programu Aplikace. O dotaci budou moci při splnění účinné spolupráce s malými a středními podniky žádat také velké firmy. Výzkumné organizace budou moci figurovat jako partneři. 

 

 • Výše podpory: 25-80 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)
 • Příjem žádostí: 3Q 2024 – 4Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

TREND: Výzkum a vývoj technologických lídrů

Nejen podniky, ale i výzkumné organizace budou mít možnost žádat o dotaci již ve dvanácté výzvě programu TREND, který směřuje k podpoře průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Pusťte se ve svém podniku do rozvoje výzkumných a vývojových aktivit, a využívejte výsledky pro vlastní podnikatelskou činnost. Zefektivněte výrobu, zavádějte nové výrobky i služby. Výzva by měla být otevřená v květnu a zaměřovat se bude na Podprogram 1 – Technologičtí lídři.

 • Výše podpory: 70 % (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)
 • Příjem žádostí: 2Q 2024 – 3Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Inovace: Pusťte se do produktových a procesních inovací

Zvyšte technické a užitné hodnoty výrobků, technologií a služeb, které vaše firma produkuje. Zlepšete efektivnost výrobního procesu a poskytování služeb. Dotační výzva pro malé a střední podniky na produktové a procesní inovace se otevře v květnu 2024.

 • Výše podpory: bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 7. 5. 2024 - 12. 7. 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Inovační vouchery: Nakupte poradenské, expertní a podpůrné služby

Pro malé a střední podniky se během června otevře dotační příležitost na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

 • Výše podpory: bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 18. 6. 2024 - 30. 6. 2025
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě

Digitální podnik: Rozviňte ve své firmě digitalizaci

Získejte dotaci na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nakupte software a hardware, který přinese zásadní změnu výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny. Výzva by se pro malé, střední i velké firmy měla otevřít ve druhém kvartálu roku 2024.

 • Výše podpory: bude známá až po vyhlášení výzvy
 • Příjem žádostí: 2Q 2024 – 3Q 2024
 • Území realizace: Česko mimo hl. m. Prahu
 • Více o výzvě