GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Libor Kaňák | Petr Paseka | 13. Února 2023

Shrnujeme, jaké programy vám mohou pomoci v boji s vysokými cenami energií

Sdílet článek:

Současné vysoké ceny energií, jejichž vrchol přišel v druhé polovině minulého roku, jsou zapříčiněné souběhem více faktorů. Tím nejpodstatnějším jsou ekonomické důsledky války na Ukrajině a omezování dodávek energetických surovin z Ruska. Ceny energií ovšem začaly stoupat již v roce 2021, tedy před Ruskou invazí na Ukrajinu, a to především z důvodu zvýšené poptávky obnovených průmyslových provozů po pandemii Covid-19. Konkrétně na cenu elektřiny je vliv obou těchto faktorů ještě umocněn způsobem obchodování s energiemi na evropském trhu. V systému řazení zdrojů podle ceny (merit order) je totiž cena elektřiny určena nejdražším zdrojem, který je ještě potřeba pro uspokojení poptávky. Tím je v současné době z důvodu války na Ukrajině právě zemní plyn.

Na strmý růst cen energií reagovala česká vláda následujícími opatřeními. Dne 30. prosince 2022 vydala nařízení č. 463/2022 Sb., které určuje cenové stropy cen energií na roky 2022 a 2023. Nařízení se původně vztahovalo na domácnosti a malé a střední firmy. Pro rok 2023 jsou ceny energií zastropovány pro domácnosti, malé, střední a nově i velké podniky.

Velké podniky mohou čerpat podporu z Programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen.  Cílem je pomoc podnikatelským subjektům s vysokými cenami energií a podpořit jejich podnikatelskou činnost. Podpora z této výzvy se vztahuje na období od 1. února 2022 do 31. října 2022. Žádosti o dotaci se podávají do 8. února 2023.

Další formou podpory jsou národní operační programy spravované jednotlivými resorty. Programy jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Programy jsou určeny pro veřejné i podnikatelské subjekty. Pro firmy, které se potýkají s vysokými cenami energií, mohou být dotace z těchto programů novou příležitostí k úsporám nákladů a zlepšení ekonomické situace. Jedná se především o následující operační programy.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Podporuje následující oblasti:

 • energetické úspory ve veřejném sektoru a podpora obnovitelných zdrojů energie,
 • vodohospodářská infrastruktura,
 • přechod na oběhové hospodářství.

Program je určen pro veřejný sektor, podnikatele i domácnosti. Působnost programu je v celé ČR mimo hl. m. Prahu.

Modernizační fond Státního fondu životního prostředí (SFŽP)

Podporuje následující oblasti:

 • nové obnovitelné zdroje,
 • energetické úspory v podnikání,
 • modernizace dopravy v podnikání,
 • modernizace veřejné dopravy,
 • energetické úspory veřejných budov,
 • komunitní energetika,
 • energetická účinnost rezidenčních budov.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Podporuje následující oblasti:

 • rozvoj podnikání a inovací v České republice,
 • výzkum a vývoj v oblasti úspor energie,
 • modernizace výrobních zařízení za účelem snížení spotřeby energie,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie,
 • rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování,
 • přechod na oběhové hospodářství,
 • čistá mobility.

Program je určen pro podnikatelské subjekty. Působnost programu je v celé ČR mimo hl. m. Prahu.

Národní plán obnovy

Podporuje následující oblasti:

 • snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných institucí,
 • modernizace distribuce tepla,
 • instalace fotovoltaických elektráren,
 • infrastruktura pro emobilitu,
 • recyklace průmyslové vody,
 • modernizace brownfieldů (včetně snižování energetické náročnosti).

Program je určen pro veřejnoprávní, podnikatelské subjekty a fyzické osoby. Působnost programu je v celé ČR.

Nová zelená úsporám

Podporuje následující oblasti (lze získat bonus za kombinaci více opatření):

 • zateplení bytových/rodinných domů,
 • výměna kotlů a kamen za úspornější,
 • instalace tepelného čerpadla,
 • opatření zlepšující hospodaření s vodou (solární ohřev, zpracování dešťové a odpadní vody),
 • instalace fotovoltaické elektrárny pro bytové domy,
 • výstavba zelených střech,

Program je primárně určen pro fyzické osoby, majitele rodinných a bytových domů a bytová družstva. Působnost programu je v celé ČR.

K problematice vysokých cen energií je přistupováno na dvou úrovních. V prvé řadě vláda stanovila maximální ceny pro spotřebitele a podniky prostřednictvím zastropování cen energií.

Druhým způsobem je snižování spotřeby energií a snižování energetické náročnosti budov a výrobních provozů pomocí opatření jako je zateplení obálek budov, výměna zdrojů tepla a chladu za úspornější nebo instalace obnovitelných zdrojů energie.

Vláda také podporuje rozvoj nových technologií, které vedou k úspoře energie a snižování nákladů. Jde například o technologie inteligentní regulace a inteligentního měření, masivnější využívání obnovitelných zdrojů energie, využití odpadního tepla nebo výstavba bioplynových stanic. Tato opatření přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a naplňování limitů baličku FIT for 55.