Jiří Dvořák

Senior Manager, Advisory

Jiří Dvořák působí v Grant Thornton na pozici Senior Manager a vede tým poradců pro energetiku. Zaměřuje se na projekty v oblasti energetiky, alternativních technologií, paliv a odpadů. Projekty se týkají strategií a rozvoje elektrizační soustavy, řešení odpadů ve městech a inovačními projekty zaměřenými na řešení alternativní dopravy (vodík, LNG, elektromobilita), energetických úložišť a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se věnuje jejich financování z evropských dotačních titulů. 

Svou profesní kariéru zahájil v ČEPS na pozici analytika, následně specialisty pro strategii a rozvoj přenosové soustavy, dále měl na starost financování rozvoje přenosové soustavy z Evropských fondů. Poté pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako zástupce ředitele odboru energetiky. Byl zodpovědný za strategický rozvoj energetiky (příprava Státní energetické koncepce) včetně evropské legislativy zabývající se rozvojem a financováním soustav. 

V energetickém sektoru pracuje přes 13 let a v poradenství se pohybuje 8 let. V průběhu kariéry Jiří získal jedinečné know-how spojené s právními a regulatorními otázkami na jedné straně (na Ministerstvu průmyslu a obchodu) a s businessovými a technickými záležitostmi na straně druhé (ČEPS, T&H energo). Jiří mluví plynně anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím

Vybrané články

Jiří Dvořák | 23.2.2022 | Novinky

Dotační příležitosti pro podnikatele i veřejný sektor

Tento rok bude opravdu velice štědrý v množství dotačních podpor pro…

Jiří Dvořák | 16.11.2021 | Podcast

B.R.K.O. s Jiřím Dvořákem

Víte, co se skrývá pod touto zkratkou? Řeč dnes bude o odpadech, jejich třídění…

Jiří Dvořák | 14.9.2021 | Podcast

Reportáž: Vodíková mobilita s Jiřím Dvořákem

Je vodík vhodná alternativa?

Jiří Dvořák | 27.7.2021 | Novinky

Co je nového v dotacích?

Současná doba je poměrně turbulentní v mnoha oblastech a svět dotací není…