Jiří Dvořák

Partner, Advisory

Jiří Dvořák působí v Grant Thornton na pozici Partner a vede tým poradců pro energetiku. Zaměřuje se na projekty v oblasti energetiky, alternativních technologií, paliv a odpadů. Projekty se týkají strategií a rozvoje elektrizační soustavy, řešení odpadů ve městech a inovačními projekty zaměřenými na řešení alternativní dopravy (vodík, LNG, elektromobilita), energetických úložišť a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se věnuje jejich financování z evropských dotačních titulů. 

Svou profesní kariéru zahájil v ČEPS na pozici analytika, následně specialisty pro strategii a rozvoj přenosové soustavy, dále měl na starost financování rozvoje přenosové soustavy z Evropských fondů. Poté pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako zástupce ředitele odboru energetiky. Byl zodpovědný za strategický rozvoj energetiky (příprava Státní energetické koncepce) včetně evropské legislativy zabývající se rozvojem a financováním soustav. 

V energetickém sektoru pracuje přes 13 let a v poradenství se pohybuje 8 let. V průběhu kariéry Jiří získal jedinečné know-how spojené s právními a regulatorními otázkami na jedné straně (na Ministerstvu průmyslu a obchodu) a s businessovými a technickými záležitostmi na straně druhé (ČEPS, T&H energo). Jiří mluví plynně anglicky.