GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Horňáková | 13. Září 2023

Podzimní nadílka dotací pro podnikatele

Sdílet článek:

Do konce letošního roku se otevře poměrně pestrá nabídka dotačních příležitostí, které budou směřovat nejen k podpoře malých a střední podniků, ale i těch velkých. Pro svou velkou firmu budete moci získat finance například na úsporu energie či výzkum a vývoj. Přestože se většina výzev bude zaměřovat na projekty mimo Prahu, vybrali jsme pro vás i jednu s možností realizace v celém Česku. 

 

Cirkulární ekonomika: Využívejte vlastní odpadní materiál

Nevíte, co s odpadním materiálem? Potřebujete nové technologie, stroje a zařízení na přetvoření nebo výrobu znovu použitelného materiálu či výrobku? Právě pro vás je tu výzva z programu Oběhové hospodářství směřující k podpoře malých a středních podniků.

Pusťte se do zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu či z druhotných surovin. Instalujte technologie, které vám umožní zvýšit podíl druhotných surovin ve výrobku. Znovu používejte ve vaší firmě vlastní výrobní odpad, zvyšte recyklovatelnost výrobků a snižte množství vstupů při výrobě.

 

Jaká je výše podpory?

 • Míra podpory je 40-60 %, vždy v závislosti na velikosti podniku
 • Maximální výše podpory je 100 mil. Kč

 

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva by měla být vyhlášena v průběhu září
 • Příjem žádostí odstartuje na konci září / začátku října

 

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Zjistěte více o dotační výzvě

 

Úspory energie: Snižte spotřebu energie

Chcete ve svém podniku snížit množství spotřebované energie? Projekty věnující se úspoře konečné spotřeby energie budete moci opět financovat s využitím dotace. Pro malé, střední i velké firmy se otevře výzva z programu Úspory energie.

Financujte zateplení objektu, výměnu oken a dveří, výměnu strojů a technologií, instalaci fotovoltaických a solárních panelů, modernizaci rozvodů elektřiny či plynu, zavádění efektivnějšího osvětlení, instalaci vegetačních střech a nákup tepelných čerpadel.

 

Jaká je výše podpory?

 • Míra podpory je 35-65 %, vždy v závislosti na velikosti podniku a regionu realizace
 • Maximální výše podpory je 200 mil. Kč

 

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena na konci roku 2023
 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

 

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Zjistěte více o dotační výzvě

 

Digitální podnik: Nakupte nových software i hardware

Uvažujete nad rozvojem digitalizace ve vaší firmě? Pokud ano, můžete k tomu využít jednu ze dvou plánovaných výzev z programu Digitální podnik. První se bude specificky zaměřovat na Průmysl 4.0.

Finanční podporu budete moci využít na nákup technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0. U druhé výzvy půjde podpora směrem k investicím nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Financujte nákup softwaru a hardwaru, který přinese zásadní změnu výrobního postupu nebo přispěje k rozšíření kapacity stávající provozovny či výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

 

Jaká je výše podpory?

 • Bude známá až po vyhlášení výzvy

 

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena ve 4Q 2023
 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

 

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Zjistěte aktuální informace o dotační výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0

Zjistěte aktuální informace o dotační výzvě Digitální podnik

 

Aplikace: Rozjeďte výzkum a vývoj

Získejte nové znalosti nezbytné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Pusťte se do realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Malým a středním podnikům se koncem roku otevře dotační příležitosti z programu Aplikace. O dotaci budou moci při splnění účinné spolupráce s malými a středními podniky žádat také velké firmy. Výzkumné organizace budou moci figurovat jako partneři. 

 

Jaká je výše podpory?

 • Bude známá až po vyhlášení výzvy

 

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena ve 4Q 2023
 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

 

Kde je možné projekt realizovat?

 • Území Česka, mimo hl. m. Prahu

Zjistěte aktuální informace o dotační výzvě

 

RES+: Instalujte fotovoltaické elektrárny

Jste výrobcem energie či společenstvím OZE? Chcete instalovat novou fotovoltaickou elektrárnu? Využijte jednu z plánovaných výzev programu RES+. V rámci plánovaných výzev budete moci financovat instalaci elektráren s výkonem do i nad 1 MWp. Podpořeny budou projekty samostatných FVE, sdružených FVE i projekty virtuálních elektráren.

 

Jaká je výše podpory?

 • Míra podpory nesmí překročit 50 %
 • Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu a případné kapacitě akumulace

 

Kdy bude výzva otevřena?

 • Výzva bude vyhlášena koncem roku 2023
 • Příjem žádostí odstartuje na přelomu roku 2023/2024

 

Kde je možné projekt realizovat?

 • Celé území Česka

Zjistěte aktuální informace o dotační výzvě RES+ do 1 MWp

Zjistěte aktuální informace o dotační výzvě RES+ nad 1 MWp

 

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici. Kontaktujte nás.