GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Sdílet článek:

Na konci ledna schválila vláda další novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., nyní už s aktualizovaným názvem o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka. Novela s sebou přináší dvě zásadní novinky a s nimi spjaté povinnosti pro velké podniky.

První novinkou, která byla avizována už od konce minulého roku, kdy byly velké podniky zahrnuty do nařízení, je zavedení pojmu „nejvyšší přípustný majetkový prospěch“. Jeho výše je odstupňována v § 8a an. nařízení, kde jsou zároveň uvedeny další podrobnosti třeba k limitům u podnikatelských uskupení. Podstatnou informací je, že všechny formy státní energetické podpory, tedy jak úlevy díky zastropovaným cenám, tak finance z dotací, poskytnuté od 1. 2. 2022 se budou sčítat. Podniky, které nejvyšší přípustný majetkový prospěch překročí, budou pak povinny příslušnou část peněz vracet státu.

Druhou novinkou, která s tou první úzce souvisí, je znásobená administrativa. Nově je stanovena nejen povinnost dodávat prohlášení obchodníkovi s energiemi každé čtvrtletí (do novely stačilo jedno na celý rok), ale také doručit ministerstvu po skončení každého čtvrtletí zprávu o posouzení nadměrného majetkového prospěchu. S tím souvisí i změna v příslušných přílohách nařízení. Prohlášení v přílohách č. 7 a 8 se uplatní pouze v období do 30. 4. 2023, poté se použijí vzory z příloh č. 10 a 11. Zpráva o posouzení nadměrného majetkového prospěchu je pak v příloze č. 13.

S jakýmikoli dotazy či prosbou o radu jsme kdykoli k dispozici.