GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ondřej Miffek | 13. Října 2023

Pomohli jsme Centru regenerativní medicíny získat dotace na vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného centra

Sdílet článek:

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. je uznávaným centrem v oblasti biomedicínského výzkumu s 11 samostatnými vědeckými odděleními. Jeho aktivity výrazně přispívají k efektivní diagnostice a léčbě v Česku. Cílem ústavu je své výzkumné aktivity dále rozvíjet a posunout na vyšší úroveň. Ke splnění cíle výrazným způsobem pomohlo získání dotace na vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného centra. Pro přípravu žádosti využil ústav služeb Naviga Advisory and Evaluation ze skupiny Grant Thornton.

Naviga Advisory and Evaluation měla na starosti přípravu nezbytných podkladů, jako jsou studie proveditelnosti, rozpočet, finanční plán a mnoho dalších. Jako nejpřínosnější z pohledu vzájemné spolupráce vyhodnotil Ústav experimentální medicíny metodickou podporu poskytnutou Naviga Advisory and Evaluation a také nasazení externích kapacit zkušených manažerů. Pozitivně okomentoval vzájemnou spolupráci Jan Prokšík, vedoucí oddělení projektové podpory a technologického transferu, který uvedl: „Spolupráci s Naviga Advisory and Evaluation na přípravě žádosti obecně hodnotíme jako velmi kvalitní a bezproblémovou. Vzájemná komunikace a plnění úkolů probíhaly v pořádku a až na výjimky dle sjednaných termínů.“

Hlavní náplní projektu, na kterém se budou podílet i další ústavy a instituce, budou výzkumné a vývojové aktivity v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny. Aktivity projektu se zaměřují na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost omezená. Ústav experimentální medicíny chce vyvinout nové a efektivní možnosti léčby poranění centrální nervové soustavy, které jsou založené na principech regenerativní medicíny. Cílem je přijít s novými a efektivními možnostmi léčby neurodegenerace pomocí unikátních chemických derivátů a nanomateriálů. Ústav vypracuje metodiky klíčové pro buněčnou a genovou terapii degenerativních onemocnění sítnice. Vyvine cévy malého průměru a cévní záplaty pomocí metod tkáňového inženýrství. Rozvine léčbu osteochondrálních defektů a materiály pro podporu hojení chronických ran na bázi přírodních a syntetických polymerů.

Projekt cílí na obnovu tkání, jejichž poškození dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost značně omezená. Jedná se především o poškození nervové tkáně mozku a míchy, včetně problému neurodegenerace a degenerace sítnice, dále o náhrady cév malého průměru, které na trhu dosud chybí, a v neposlední řadě i o aktivní hojení chronických ran a osteochondrálních defektů. Budou realizovány léčebné prostředky pro moderní terapie, a to přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii a produkty tkáňového inženýrství. 

Základní informace o projektu

  • Období realizace:  říjen 2023–červen 2028

  • S čím jsme pomáhali: Příprava projektové žádosti, studie proveditelnosti, rozpočtu, finančního plánu a dalších příloh k projektové žádosti

  • Z čeho bylo financováno: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

  • Způsobilé výdaje: 481,2 mil. Kč

  • Výše dotace: 457,2 mil. Kč

 

Ústav experimentální medicíny uvažuje o využití služeb Naviga Advisory and Evaluation i do budoucna. Zejména potom v případě náročnějších projektů. Jak uvedl Jan Prokšík, „Pokud bude připravován další administrativně složitý projekt, např. Mezisektorová spolupráce OP JAK či podobné, služeb NAE bychom opět rádi využili.“

Pusťte se také ve svém výzkumném centru do dalšího rozvoje výzkumných aktivit a vybudování excelentního výzkumného pracoviště. Aktuálně je například otevřená výzva Mezisektorová spolupráce z programu OP JAK, která cílí na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Příjem žádostí je otevřen do 14. 2. 2024. S přípravou žádosti o dotaci vám pomůžeme. Zajistíme, že bude obsahovat všechny přílohy a splní pravidla a podmínky dotačního titulu. Ozvěte se nám.