GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | 30. Ledna 2024

Zrušení placení kolkovými známkami

Sdílet článek:

Od 1. 1. 2024 byly jako součást tzv. konsolidačního balíčku zrušeny kolkové známky využívané jako platební prostředek pro úhradu soudních a správních poplatků. Podle důvodové zprávy Ministerstva financí je platba pomocí kolkových známek zastaralou platební metodou, se kterou má navíc stát vysoké výdaje na distribuci (podle analýzy zpracované MF činily celkové náklady na tisk a distribuci kolkových známek za období let 2014 až 2021 celkem 534,3 mil. Kč, vč. DPH, z toho 531 mil. Kč činila provize České poště, s.p. z prodeje kolkových známek).

Až do 31. 12. 2024 však potrvá přechodné období, kdy bude ještě možné stávající kolky používat k jejich původnímu účelu, tj. k úhradě poplatku nebo je bude možné vyměnit za peníze.

Nepoužité a nepoškozené kolkové známky skládající se z obou částí tak bude možné prodat zpět na provozovnách České pošty, jejichž seznam Česká pošta zveřejnila na svých webových stránkách. Poplatek za odkoupení kolku činí 5 % z jeho nominální hodnoty. O odkup je nutné požádat písemně, přičemž žádost by měla obsahovat množství kolků rozdělené do skupin podle nominálních hodnot a celkové množství kolků v každé skupině, Vaše jméno a příjmení, přesnou adresu a Váš podpis pro potvrzení přijetí platby. Na pobočce je třeba k žádosti předložit doklad totožnosti.

K 1. lednu 2025 přestanou být kolky ceninou, nebudou mít tedy žádnou reálnou hodnotu a nebude ani možné je směnit na peníze. Česká republika se tak připojí k dalším státům, které od platby kolkovými známkami upustily, jako například Rakousko (2001) nebo Slovensko (2014).