GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Marek Toráč | 21. Února 2023

Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Sdílet článek:

Milostivé léto pro dlužníky na daních

Vláda dne 25. 1. 2023 schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv.“ daňové milostivé léto III“), o kterém jsme vás již informovali v článku zde. Cílem návrhu je dát možnost dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích, bagatelních nedoplatků a dalších příslušenství daní.

V původním návrhu zákona byla doba vzniku nároku na odpuštění příslušenství vázána k nedoplatkům vzešlým do 30. 6. 2022. Nová právní úprava navrhovaného zákona počítá s rozhodným obdobím až do 30. 9. 2022. S tím se také pojí tzv. „odpustné období“, ve kterém musí dlužníci uhradit jistinu dluhu. Z původního návrhu zákona, kde bylo stanoveno rozmezí odpustného období od 1. 7. 2023 do 2. 10. 2023, došlo k prodloužení období od 1. 7. 2023 až do 30. 11. 2023. Možností je také uhradit jistinu až ve 4 splátkách, nejpozději však do 17 měsíců od začátku odpustného období.

Milostivé léto pro dlužníky na sociálním pojištění

Vláda také schválila tzv. pojistné milostivé léto, které umožní dlužníkům zbavit se neuhrazených závazků vůči státu, aniž by museli platit penále či exekuční náklady. V porovnání s milostivým létem I. a II. se odpuštění závazků týká i pohledávek, které byly vymáhány jinak než soudními exekutory (tzv. správní exekuce), což v předešlém případě nebylo možné. Odpuštění penále se bude vztahovat jak na fyzické, tak i právnické osoby.

Doba vzniku nároku na odpuštění penále a exekučních nákladů je stejně jako u daňových dluhů vázaná na evidované nedoplatky vzešlé do 30. 9. 2022. Úhradu dlužného pojistného je nutné provést nejpozději do 30. 11. 2023, v případě potřeby lze dohodnout splátkový režim.