Richard Knobloch

Partner, Tax & Accounting

Richard Knobloch je partnerem ve společnosti Grant Thornton, specializuje se zejména na oblast nepřímých daní a DPH. ​

V daňových záležitostech se pohybuje více než 20 let. Nejprve byl Richard devět let zaměstnán na Ministerstvu financí ČR, kde se zabýval přípravou zákona o dani z přidané hodnoty a jeho novel, kompatibilitou s právem EU a oficiálními výklady. Byl také zástupcem ČR v Bruselu během českého předsednictví EU. ​

Od roku 2010 se Richard věnuje daňovému poradenství, které zahrnuje poradenství a compliance pro domácí i mezinárodní subjekty. ​

​Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Hovoří česky, anglicky a německy. 

Služby a odvětví, ve kterých působím