GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | Jaroslava Půtová | 27. Června 2023

Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Sdílet článek:

Dne 23. 6. 2023 byl ve Sbírce listin vyhlášen zákon č. 181/2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který umožní klientům České správy sociálního zabezpečení zbavit se penále a případných exekučních nákladů souvisejících s dlužným pojistným splatným do 30. 9. 2022.

Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného, které plátce pojistného splatí kdykoliv do konce června 2023 (v tomto případě k odpuštění neuhrazeného příslušenství dojde automaticky ze zákona), anebo v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 podá oznámení, že dlužné pojistné do 30. 11. 2023 zaplatí (zákon počítá i s úhradou dlužného pojistného ve splátkách). Oznámení se podává výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde je možné zjistit i výši dluhu, přičemž tato služba bude dle informací ČSSZ dostupná od 10. 7. 2023.  

Příslušné OSSZ budou všem plátcům pojistného (dlužníkům), na které se zákon vztahuje, odesílat do datových schránek v první polovině července 2023 adresnou informaci o tom, jak má plátce ve své konkrétní situaci postupovat.