GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 9. Dubna 2024

NI-70 Odložená daň a kurzové rozdíly vyloučené ze zdanění

Sdílet článek:

V průběhu března 2024 Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila do vnějšího připomínkového řízení návrh interpretace vztahující se k oblasti odložené daně a kurzovým rozdílům vyloučeným ze zdanění.

Tento návrh interpretace reaguje na možnost danou v zákoně o daních z příjmů, a to zvolit daňový režim, v němž poplatník vyloučí vybrané kurzové rozdíly ze základu daně z příjmů. Kurzové rozdíly z účetního pohledu vznikají u pohledávek/dluhů, které jsou zaúčtovány do nákladů/výnosů, a jsou součástí účetního výsledku hospodaření. Využitím daného daňového režimu však bude v účetnictví docházet k přechodnému rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotou pohledávky/dluhu. Intepretace tedy řeší otázku vzniku a vykazování odložené daně z tohoto titulu.

Celý text návrhu interpretace můžete nalézt na odkaze: NI-70.pdf (nur.cz)

Nyní má široká veřejnost možnost se k NI-70 vyjádřit, a to do 30. 4. 2024. Následně budou vnější připomínky řešeny a výsledkem bude finální podoba této interpretace.