GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Pašek | Petra Čechová | 5. Září 2023

Zavedení funkční měny, ESG reportingu nebo změna definice čistého obratu

Sdílet článek:

Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali (mimo jiné v tomto článku), je záměrem vlády, mimo jiné, zavedení funkční měny do účetnictví a ESG reporting. Současně je plánována aktualizace některých pojmů (např. čistý obrat), o kterých se sice nahlas moc nehovoří, ale které mohou mít vliv na další povinnosti účetní jednotky. Tyto novinky, pokud budou přijaty v rámci legislativního procesu, by měly vstoupit v účinnost od 1. 1. 2024, resp. od prvního dne účetního období započatého v roce 2024.

Funkční měna – nově zaváděný pojem v účetnictví. Účetní jednotka bude moci vést účetnictví v měně vykazování, což dle předkládaného návrhu je česká měna (jako doposud), nebo v tzv. funkční měně. Přechod na funkční měnu je možnost, nikoliv povinnost a funkční měnou je prozatím navrhována měna EUR, USD nebo GBP, a to za předpokladu, že většina transakcí účetní jednotky je evidována v dané cizí měně. Změna je možná pouze k prvnímu dni účetního období. Přechod zpět na vykazování v CZK či v jiné funkční měně není možný. Změna je možná jen, pokud dojde k faktické změně vykazovaných transakcí v účetní jednotce (zvolená jiná měna přestane být funkční měnou).

ESG reporting – tzv. zpráva o udržitelnosti. Bude se jednat o samostatný oddíl výroční zprávy. Účelem této zprávy bude poskytnout informace potřebné k pochopení dopadů činnosti účetní jednotky na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení účetní jednotky. Jedná se zejména o dopady na oblasti životního prostředí, sociální prostředí, lidská práva a jejich dodržování atd.   

Čistý obrat – současné znění definice čistého obratu je evidováno jako hodnota výnosů snížená o prodejní slevy. Nově je navrhována definice čistého obratu jako výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb za účetní období. Jinými slovy se bude jednat pouze o výnosy, které jsou nedílnou (hlavní) součástí činnosti společnosti, nikoliv „nahodilé“ výnosy. Hodnota čistého obratu je jedním z kritérií např. při určení kategorie účetní jednotky či povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, tzn. bude nutné věnovat vyšší pozornost i ostatním předpisům, které jsou na výši obratu navázány.   

Jednotlivé změny jsou prozatím návrhem Poslanecké sněmovny souvisejícím s konsolidací veřejných rozpočtů. O dalším vývoji Vás budeme informovat.