Jan Vácha

Senior Manager, Audit

Jan Vácha je senior manager Grant Thornton Audit s.r.o. Jako certifikovaný auditor působí od roku 2015, je zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky. 

Auditorské a ostatní ověřovací služby poskytuje širokému portfoliu klientů Grant Thornton z různých oborů podnikání (výroba, obchod i služby), a to jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Provádí rovněž ověření grantů a dotací. Kromě auditů se zaměřuje na zakázky typu due diligence a na problematiku derivátů a zajišťovacího účetnictví. Věnuje se rovněž poradenství v oblasti účetnictví a pomáhá klientům s reportováním finančních výsledků mateřským společnostem 

Auditu se věnuje již 12 let. Hovoří česky a anglicky.