GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Alice Šrámková | 6. Března 2023

Nová interpretace Národní účetní rady

Sdílet článek:

Nedávno jsme vás informovali, že 16. ledna 2023 byla schválena zatím poslední interpretace Národní účetní rady s označením I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Tato interpretace dále rozšiřuje interpretace I-25 Ocenění po předchůdci, I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování a I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech. Autory nové interpretace jsou Ing. Alice Šrámková a Ing. Libor Vašek Ph.D.

Hlavními body interpretace jsou:

  • Kdy je vhodné ocenit nabytá aktiva a závazky reálnou hodnotou a vykázat goodwill (dále „metoda goodwillu“)?
  • Kdy je vhodné převzít ocenění aktiv a závazků od vkladatele, resp. prodávajícího (dále „metoda oceňovacího rozdílu“) a vykázat oceňovací rozdíl k nabytému majetku?
  • Jak stanovit dobu odpisování goodwillu, resp. oceňovacího rozdílu k nabytému majetku?
  • V kterých situacích vzniká odložená daň a jak má být vykázána?

Jako ideální popisuje interpretace metodu goodwillu podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb., během které jsou individuálně přeceněny složky majetku snížené o převzaté dluhy. Goodwill v tomto případě vznikne rozdílem oceněných aktiv a závazků a následně bude odepisován po dobu, kdy tato aktiva generují ekonomický užitek. Maximální dobou odpisu je 120 měsíců podle § 56 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., doba ekonomického užitku ale v realitě může přesáhnout 120 měsíců.

Pokud by touto metodou vznikl záporný goodwill, mělo by dojít k novému přecenění a účetní jednotka by tak měla zjistit, zda skutečně došlo k výhodné koupi.

Tento postup je doporučen na základě § 7 odst. 2 zákona č. 563/2002 Sb., o účetnictví, který definuje věrný a poctivý obraz vedení účetnictví.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto tématu nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Alice Šrámková