GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 26. Března 2024

Schválená Interpretace I-49 Vykazování a oceňování cenin

Sdílet článek:

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 19. 2. 2024 novou Interpretaci I-49 vztahující se k oblasti vykazování a oceňování cenin. Intepretace se věnuje otázkám, zda všechny ceniny mají být vykazovány v účetní závěrce ve skupině „peněžní prostředky v pokladně“ nebo nejsou všechna tato plnění peněžními prostředky, a tedy jejich vykazování má být odlišné. Dále je mimo jiné řešena otázka přecenění k rozvahovému dni – nesou ceniny a jejich ekvivalenty kurzové riziko nebo nikoliv?

Text samotné Interpretace I-49 je k dispozici na stránkách NÚR – www.nur.cz