GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 20. Února 2023

NÚR schválila novou interpretaci I-48

Sdílet článek:

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 16. 1. 2023 novou interpretaci č. I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz.

Jedním ze zpracovatelů této interpretace byla i naše kolegyně, Ing. Alice Šrámková.

Interpretace řeší otázky vztahující se k vhodnosti vykazování goodwillu/oceňovacího rozdílu a jak stanovit související dobu odpisování k nabytému majetku. Současně je také diskutována problematika vzniku odložené daně a jak má být vykázána.