Milan Pašek

Partner, Audit

Milan Pašek je partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic pro oblast auditu a transakčního poradenství. Ve své pozici je odpovědný za rozvoj portfolia a kvalitu služeb oddělení auditu a transakčního poradenství. Specializuje se na oblast auditů účetních závěrek a dalších ověřovacích zakázek, ve které má rozsáhlé zkušenosti.

Vedle auditu se Milan zabývá i poradenstvím v oblasti konsolidovaných účetních závěrek a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Milan dále spolupracuje na zakázkách typu Due Diligence, ověření vnitřních kontrolních systémů a řadě dalších. Je auditorem zapsaným v Komoře auditorů České republiky. V průběhu svého působení ve společnosti se Milan významně podílel na celé řadě zajímavých tuzemských i zahraničních projektů.

V oblasti auditu se pohybuje již 15 let. Vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ovládá češtinu a angličtinu.