GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Pašek | Petra Vaněčková | 25. Srpena 2023

Zásadní změna v oblasti účetnictví a daní. Ministerstvo potvrdilo zavedení funkční měny a zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů

Sdílet článek:

Ministerstvo financí ČR potvrdilo na svých stránkách závěry z jednání vládní koalice ke změnám v rámci konsolidačního balíčku a mimo jiné zveřejnilo jednu z nejzásadnějších změn v oblasti účetnictví poslední doby, kterou je zavedení tzv. funkční měny v účetnictví a to již od 1.1.2024. Mimo CZK, tak budou moci firmy účtovat alternativně i v EUR, USD a GBP. Tato volba se týká situace, kdy firma účtuje většinu transakcí v dané cizí měně a splňuje tak podmínky pro využití funkční měny. Možnost využití i jiných funkčních měn, než výše uvedených, zatím nebyla zveřejněna. Změna může mít díky vlivu kurzových přepočtů významný dopad na výši a strukturu hospodářského výsledku.

Úprava bude účinná již před vydáním zcela nového zákona o účetnictví, kde byla původně navržena. Zdali na tuto možnost naváže i možnost placení daní v cizí měně a jak budou navržena přechodná ustanovení bude předmětem dalšího legislativního procesu.

Další významná a překvapivá změna se týká daně z příjmů a to konkrétně zdanění kurzových rozdílů. Dle zveřejněných závěrů budou zdaňovány pouze realizované kurzové rozdíly, tzn. ty, které vznikají při úhradách závazků a pohledávek v cizí měně. Pokud jsou evidovány cizoměnové pohledávky a závazky k rozvahovému dni, vznikají přeceněním nerealizované kurzové rozdíly, které by do základu daně nově nevstupovaly. Tzn. kurzová ztráta by nebyla daňově uznatelným nákladem a kurzový zisk by nebyl zdanitelným výnosem. I zde budou důležitá přechodná ustanovení.

Obě tyto změny by měly dopad i na tzv. zajišťovací účetnictví (o kterém jsme Vás informovali například zde)

Konkrétní znění navrhovaných změn nejsou bohužel k dispozici. O vývoji a praktických dopadech na firmy Vás budeme dále informovat.