Jitka Pešičková

Manager, Audit

Jitka Pešičková je auditorkou ve společnosti Grant Thornton. Jitka se auditu a poradenství věnuje již 19 let, z toho 14 let jako auditorka zapsaná u Komory auditorů ČR. Zaměřuje se na audity účetních závěrek investičních společností a investičních fondů, spořitelních družstev a dalších subjektů veřejného zájmu. Má též zkušenosti s ověřováním konsolidovaných účetních závěrek. Také se věnuje likvidacím společností a související archivaci účetních dat a dokumentů. Pravidelně přednáší a publikuje.

Jitka mluví česky a anglicky.