GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 10. Října 2023

NI-69 Vykazování a oceňování cenin

Sdílet článek:

Na konci září 2023 Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila do vnějšího připomínkového řízení návrh interpretace vztahující se k oblasti vykazování a oceňování cenin.

Interpretace se zabývá mimo jiné otázkou, zda všechny druhy cenin se mají vykazovat v účetní závěrce jako peněžní prostředky v pokladně, tzn. jako součást oběžných aktiv, nebo mají být některé typy cenin prezentovány jiným (věrnějším) způsobem? Jak je to vlastně s přeceněním těchto aktiv k rozvahovému dni – vznikají kurzové rozdíly? Nejen na tyto otázky tento návrh interpretace odpovídá.

Celý text návrhu interpretace můžete nalézt zde.

Nyní má široká veřejnost možnost se k NI-69 vyjádřit, a to do 31. 10. 2023. Následně budou vnější připomínky řešeny a výsledkem bude finální podoba interpretace vztahující se k vykazování a oceňování cenin.

Autor: Petra Čechová