GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 3. Dubna 2023

Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

Sdílet článek:

21. 3. 2023 schválila Národní účetní rada na svém zasedání aktualizované znění interpretace I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení, které trvá do 21. 4. 2023. Plné znění je dostupné zde jako „Aktuální text“. Připomínky lze posílat na emailovou adresu muller@vse.cz. Autory této aktualizace jsou prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Ing. Libor Vašek, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Aktualizace rozšiřuje a detailněji popisuje problém, který může nastat při nesprávném účtování ohledně sociálních fondů tvořených za účelem pokrytí zaměstnaneckých benefitů a dalších potřeb. V řešení poskytuje návod, kterým je možné se řídit při vzniku nároků na benefity ze strany zaměstnanců a případné půjčky ze strany společnosti zaměstnancům a jak správně vykázat tyto pohyby v účetní závěrce.

Oproti původní interpretaci je v aktualizaci výrazně rozšířené „zdůvodnění“. Interpretace uvádí, že sociální fond je kumulovaný zisk, který nelze rozdělit mezi společníky. Jeho cílem je ochrana zdrojů určených ke krytí zaměstnaneckých benefitů. Zdůrazňuje, že není přípustné v účetnictví zachycovat vznik nároků na zaměstnanecké benefity přímo proti sociálnímu fondu. Při použití se sociální fond snižuje vůči nerozdělenému zisku minulých let. Další vývoj změn interpretace budeme sledovat.