GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | Alice Šrámková | 8. Března 2023

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Sdílet článek:

Kurzové rozdíly a zajišťovací účetnictví

V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu v úrokových sazbách a zároveň k posílení koruny vůči EUR.  Tato situace má své nezanedbatelné dopady do výsledku hospodaření a následně do základu daně z příjmů právnických osob.  Má-li účetní jednotka významné cizoměnové závazky, tak díky posílení koruny vznikají k datu účetní závěrky kurzové zisky, které prostřednictvím vyššího výsledku hospodaření před zdaněním zvyšují i základ daně.  Již před lety bylo judikováno, že i kurzové rozdíly z přepočtu pohledávek a závazků v cizí měně k datu účetní závěrky vstupují do základu daně.  Pro některé účetní jednotky ale tato situace může být řešitelná a to prostřednictvím zajišťovacího účetnictví.  K jeho použití je nutná zajišťovací dokumentace, ze které bude zřejmé, že zajištění je efektivní a která následně účetní jednotce umožní vykazovat tyto kurzové rozdíly nikoliv výsledkově, ale ve vlastním kapitálu, prostřednictvím oceňovacích rozdílů.

Úrokové swapy a měnové forwardy

Podobná situace nastává v případě úrokových swapů.  Řada účetních jednotek si sjednala úrokové swapy, kterými zajišťuje úrokové riziko a které mění variabilní úrokovou sazbu na pevnou.  Dle účetních předpisů je nutné takový derivát ocenit k datu účetní závěrky reálnou hodnotou a vykázat budˇ s dopadem do výsledovky nebo do vlastního kapitálu prostřednictvím oceňovacích rozdílů.  V minulých letech díky administrativní náročnosti se zajišťovacím účetnictvím účetní jednotky často vykazovaly tyto deriváty jako nezajišťovací prostřednictvím výsledovky.  Na konci roku 2022 ale mají tyto úrokové swapy zpravidla významnou kladnou reálnou hodnotu, což obdobně jako v případě posílení směnného kurzu koruny vede jak ke zvýšení výsledku hospodaření, tak základu daně.  Řešením může být i v tomto případě aplikace zajišťovacího účetnictví. Obdobně lze toto aplikovat i na měnové forwardy.

Pokud si myslíte, že se vás výše popsaná situace týká, kontaktuje nás.