GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Tomáš Jelínek | 18. Června 2024

DPH

Poslední dny pro podání žádosti o vrácení DPH zahraničním osobám za rok 2023

Sdílet článek:

Nezadržitelně se blíží konec školního roku, což kromě začínajících prázdnin znamená, že osoby povinné k dani, které jsou usazeny mimo prostor EU, mají poslední šanci pro podání žádosti o vrácení DPH dle § 83 zákona o DPH. Jelikož termín 30. 6. letos připadá na neděli, je možnost podávat žádosti prodloužena do 1. 7. 2024 včetně, na pozdější žádosti již nebude brán zřetel.

Vracení DPH zahraničním osobám se týká pouze osob ze třetích zemí, u kterých funguje tzv. „princip vzájemnosti“, což v praxi znamená, že nárok na vracení daně mají pouze osoby ze zemí, u nichž může za obdobných podmínek žádat o vrácení daně česká osoba povinná k dani. V současnosti se jedná o Velkou Británii, Norsko, Švýcarsko a Makedonii.

Ačkoli v principu mají osoby nárok na vrácení daně z plnění za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně, nelze vrátit daň u vybraných plnění spojených s osobní spotřebou a reprezentací.

Žádost o vrácení DPH za rok 2023 se všemi potřebnými náležitostmi se podává v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, přičemž bohužel stále neexistuje možnost ji podat elektronicky.

Pokud Vám, resp. dotčeným zahraničním osobám, můžeme být v dané věci nápomocni, neváhejte nás kontaktovat.