GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Tomáš Jelínek | 18. Června 2024

DPH

Velká novela DPH k 1. 1. 2025 je v Poslanecké sněmovně

Sdílet článek:

Jak jsme vás již v únoru letošního roku informovali (odkaz zde), Ministerstvo financí připravilo rozsáhlou novelu zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025 (u některých bodů však později). Dne 12. 6. 2024 vláda návrh novely zákona schválila a posunula jej tak do Poslanecké sněmovny, kde ji čeká první čtení.

Zřejmě nejvýznamnější chystanou změnou je transpozice unijní směrnice v oblasti režimu pro malé podniky. Malé podniky se sídlem v EU mimo tuzemsko nebudou mít povinnost registrace k DPH do obratu 2 milionů Kč překročeného za kalendářní rok, obdobné pravidlo bude platit i pro české společnosti podnikající v jiných členských státech EU.

Na výše uvedené navazuje další poměrně zásadní změna v počítání obratu pro vznik povinnosti registrace k DPH. Období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bude nahrazeno kalendářním rokem, přičemž plátcovství těmto podnikům vznikne vždy až od 1. ledna následujícího roku. Výjimkou je překročení obratu ekvivalentu částky 100 000 EUR (2 536 500 Kč), kdy plátcovství vzniká dnem následujícím po překročení této hranice. Novela však přináší řadu dalších změn, jako nové pravidlo pro stanovení místa plnění u vzdělávacích a obdobných služeb poskytovaných na dálku (online školení), jak vyžaduje příslušná unijní směrnice, tak do textu zákona promítá nedávnou judikaturu Soudního dvora EU.


Nenechte si ujít náš seminář

Novela mění stovky situací pro plátce i neplátce DPH, konkrétně pak pro zaměstnavatele, vlastníky nemovitostí a developery, zdravotnická zařízení, poskytovale finančních služeb, pořadatele kulturních akcí a mnoho dalších. Nenechte si proto ujít náš seminář, kde Vám klíčové změny a jejich účinnost představíme. Detaily a registraci naleznete ZDE.