GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Daniela Riegel | 5. Prosince 2023

Kontrolní hlášení a přiznání k DPH – změny ve formulářích

Sdílet článek:

Vzhledem ke změnám v zákoně o DPH od nového roku vycházejících zejména z tzv. konsolidačního balíčku finanční správa již nyní vydala informaci k tomu, jak budou nově vypadat formuláře kontrolního hlášení a přiznání k DPH.

Vzhledem k tomu, že dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH (15 % a 10 %), kdy  od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12 %), bude muset dojít k drobným úpravám formulářů kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. Půjde zejména o změny v popisech vybraných položek těchto formulářů. Formulář souhrnného hlášení by měl zůstat beze změny.

Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů po přijetí novely zákona o DPH. Bližší informace k předpokládaným úpravám formulářů naleznete zde.