Vedení účetní agendy

Účetnictví, které je schopné přinést vždy aktuální údaje, je pro vedení společnosti zásadní. V závislosti na potřebách zákazníků shromažďujeme doklady a organizujeme dokladovou agendu, koordinujeme evidenci všech účetních transakcí z časového a věcného hlediska, připravujeme měšícní výkazy a přinášíme výsledky včas. Naše služby přizpůsobujeme specifickým požadavkům zákazníka týkajících se požadovaného harmonogramu, účetní osnovy a analytických výkazů. Účetní výkazy, analýzy a další důležité účetní informace provádíme jak v angličtině, tak v němčině. Poskytujeme úzké propojení mezi outsourcingem účetních služeb a účetním oddělením dané spoelčnosti, zejména pokud se rozhodnete spolupracovat prostřednictvím webové aplikace, jež Vám umožní přímý přístup k Vašim účetním záznamům.

Head of Accounting Peter Burnus

Praha

Kontaktirajte nas

Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka

Grant Thornton sestavuje účetní závěrku na základě outsourcovaných účetních informací nebo na základě podkladů připravených a předložených ze strany našich klientů. V případě potřeby proto připravujeme konsolidační a skupinové účetní zásady.

Naší specialitou je uvedení české účetní závěrky do souladu se systémem skupinového výkaznictví (dle národních účetních standard, IFRS nebo US-GAAP) za účelem získání informací potřebných pro konsolidované účetní výkazy.

Služby

 • Vedení hlavní knihy (Eurofib, SAP)
 • Vedení ostatních účetních knih
 • Příprava účetních výkazů
 • Sestavní účetní závěrky
 • Příprava účetních podkladů pro mateřskou společnost
 • Nastavení účetních zásad
 • Zpracování evidence pro DPH účely a zpracování DPH přiznání
 • Kalkulace odhadu daně z příjmů právnických osob
 • Příprava výkazů pro účely statistiky
 • Příprava výkazů pro účely ČNB
 • Návrhy na zápis změn Obchodního rejstříku, oznámení na Obchodní rejstřík a oznámení na další orgány veřejné správy
 • Ostatní služby jménem klientů