Peter Burnus

Partner, Tax & Accounting

Peter je partner v oddělení externího vedení finančního účetnictví s odbornými znalostmi v daních a inovativním přístupem k digitalizaci účetnictví. V průběhu své profesní dráhy se specializoval na daňové poradenství, zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob, a na implementaci moderních účetních technologií.

Svoji kariéru začal ve Vorlíčková & Partners, kde získal certifikát daňového poradce. Před svým působením ve společnosti Grant Thornton sbíral zkušenosti také v Rödl Partners. Petr se výrazně angažuje v propagaci digitalizace v účetnictví. Jeho hlavní prioritou je automatizace účetních procesů, integrace nejnovějších technologií a sledování aktuálních trendů v účetnictví a reportingu. S důrazem na moderní nástroje a přístupy se snaží zlepšit transparentnost, efektivitu a přesnost dat v účetnictví klientů.

Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a Vysoké účení technické v Brně, a dále rozšířil své znalosti na Fachhochschule JOANNEUM v Rakousku. Mateřským jazykem je čeština, mluví plynně německy.

Služby a odvětví, ve kterých působím