Petra Vaněčková

Partner, Tax & Accounting

Petra Vaněčková je partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic. Je daňovou poradkyní, působící v sekci účetnictví Komory daňových poradců, a auditorkou. Její specializací jsou projekty komplexního účetního a daňového poradenství, zejména transakční poradenství, fúze a akvizice společností. 

Ve společnosti je garantem externích i interních vzdělávacích akcí, které jsou nedílnou součástí firemní kultury. Petra je také spoluautorkou knihy Interpretace Národní účetní rady. Její zkušenosti daňové poradkyně a auditorky jsou cenné zejména při transakčním poradenství, fúzích a akvizicích společností.  

V oboru působí již 20 let. Dokončila studium na České zemědělské univerzitě v Praze a ovládá češtinu, angličtinu a němčinu. 

Služby a odvětví, ve kterých působím