Petra Vaněčková

Partner, Tax & Accounting

Petra Vaněčková vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze a ve společnosti působí od roku 2003. Je daňovou poradkyní, působící v sekci účetnictví Komory daňových poradců, a auditorkou.

Její specializací jsou projekty komplexního účetního a daňového poradenství, zejména transakční poradenství, fúze a akvizice společností.

Ve společnosti je garantem externích i interních vzdělávacích akcí, které jsou nedílnou součástí firemní kultury.

Petra je spoluautorkou knihy Interpretace. Národní účetní rada.

Služby a odvětví, ve kterých působím