GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 10. Srpena 2023

ESG

Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)

Sdílet článek:

Evropská komise na konci července 2023 zveřejnila finální zprávu, která doplňuje evropskou směrnici 2013/34/EU vztahující se k podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Jedná se o povinnost pro velké společnosti a kótované malé a střední společnosti, jakož i mateřské společnosti velkých skupin. Tyto subjekty mají povinnost zahrnout do svých manažerských zpráv informace nezbytné k pochopení dopadů společnosti na záležitosti udržitelnosti a informace nezbytné k pochopení toho, jak záležitosti udržitelnosti ovlivňující rozvoj, výkon a postavení společnosti.

Tato povinnost je evidována ve všech členských státech a použije se ode dne 1. 1. 2024 pro účetní období začínající dne 1. 1. 2024 nebo později.

Více informací je možné získat např. na stránkách Svazu průmyslu a dopravy České republiky, nebo také na stránkách Komory auditorů České republiky.