GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 5. Června 2023

ESG

Konec ničení neprodaného oblečení nebo klamavých „zelených“ reklam. EU je krok od přijetí nového nařízení o ekodesignu

Sdílet článek:

Evropská unie je krok od přijetí nového Nařízení o ekodesignu, které bude regulovat výrobu a uvádění výrobků na trh s cílem zlepšit jejich energetickou účinnost a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jelikož spotřebitelé hrají klíčovou roli při přechodu k udržitelnému a ekologičtějšímu hospodářství, nové iniciativy se také zaměřují na poskytování přesných informací o ekologickém dopadu výrobků a služeb, a tím pomáhají spotřebitelům při rozhodování o svých nákupech.

Ekodesign výrobků

Nové Nařízení o ekodesignu bude představovat důležitý krok směrem k udržitelnosti, může podporovat inovace v oblasti ekologických technologií a v neposlední řadě pomáhat EU dosáhnout svých cílů v boji proti změnám klimatu. Nahrazuje se jím stávající směrnice z roku 2009, přičemž obsahuje řadu opatření, která se zaměřují na téměř všechny druhy zboží, které se uvádí na evropský trh. Výjimkou jsou pouze potraviny, krmiva, humánní a veterinární léčivé přípravky a motorová vozidla. 

Cílem je u konkrétních skupin výrobků stanovit požadavky na energetickou účinnost a ekologickou šetrnost, ale také na trvanlivost, spolehlivost a udržitelnost zboží. Nařízení také zavádí požadavky na recyklovatelnost a má za cíl snížit množství odpadu vznikajícího z výrobků či přítomnosti látek, které brání oběhovosti. Součástí návrhu je například i zákaz ničení textilních výrobků, které se neprodají.

Evropská Komise uvádí, že díky stávající směrnici z roku 2009, ve které byly stanoveny požadavky na pouhých 31 skupin výroků, se uspořilo 120 mld. EUR ve výdajích na energii a roční energetická spotřeba těchto skupin výrobků byla o 10 % nižší. Lze tedy očekávat, že rozšíření oblasti působnosti na další skupiny zboží povede k ještě větším úsporám na energiích.

Součástí Nařízení o ekodesignu je také tzv. digitální pas výrobku, který má spotřebitele informovat o jeho environmentální udržitelnosti. Tento digitální pas přispěje nejen k transparentnosti původu daného zboží, ale také umožní zlepšení provádění kontrol.

Ochrana před nekalými praktikami

Nový postoj také zdůrazňuje důležitost ochrany spotřebitelů a zajištění transparentnosti na trhu zavedením zákazu obecných environmentálních tvrzení jako „zelené“, „ekologicky šetrné“ apod. Tato tvrzení by pak nemohla být využívána k marketingu výrobku, pokud nebudou podložena veřejně dostupným systémem certifikace. Zákaz by se měl vztahovat například také na nepravdivá tvrzení o životnosti výrobku či jeho nosnosti apod.

Návrh dále rozšiřuje seznam nekalých obchodních praktik a podnikatelské subjekty by podle něho měly nově poskytovat informace o tom, zda je jejich zboží kompatibilní se spotřebními materiály, náhradními díly nebo příslušenstvím od jiných výrobců. Evropský parlament také vyjádřil nutnost prodloužení životnosti výroků a zákaz používání takových součástek, které omezují životnost či způsobují předčasné závady zboží. 

 

Rozšíření Nařízení o ekodesignu o další skupiny výrobků je logickým krokem EU směrem k udržitelnější budoucnosti. I přes to, že toto nařízení bude určitým způsobem regulovat výrobu a uvádění výrobků na trh, nemělo by negativně ovlivnit výrobce a zároveň povede k větší transparentnosti na evropském trhu. Změna zároveň pozitivně ovlivní spotřebitele, kteří se při koupi budou moci rozhodovat na základě pravdivých informací. Je také pravděpodobné, že nové nařízení podpoří vývoj trhu s energeticky úspornými výrobky.

Před vstupem daných nařízení v platnost budou probíhat jednání mezi Parlamentem a členskými státy o konečném obsahu a znění směrnice