GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Ledna 2024

Grant Thornton Advisory získalo bronzovou medaili za hodnocení ESG

Sdílet článek:

Grant Thornton Advisory (GTA) prošlo přísným procesem ESG hodnocení od společnosti EcoVadis, ve kterém naše společnost získala bronzovou medaili.

Tento proces zahrnoval hodnocení interních zásad, postupů, procesu vykazování údajů a činností společnosti GTA v následujících oblastech: 

 • Environmental practices (ekologické postupy)
 • Labour and human rights (pracovní a lidská práva)
 • Ethics (etika)
 • Sustainable procurement (udržitelné zadávání zakázek)

Rámec hodnocení EcoVadis je přizpůsoben každé společnosti podle její činnosti, velikosti a místa kde působí, aby bylo možné plně porozumět jejím skutečným dopadům v jednotlivých oblastech.  Hodnocení se zaměřuje zejména na formální interní politiky, činnosti a konkrétní postupy, které má hodnocená firma zavedeny pro každou oblast a ve které jsou nastaveny klíčové ukazatele výkonnosti.

Témata udržitelnosti jsou hodnoceny na základě mezinárodních standardů udržitelnosti, úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO), Global Reporting Initiative (GRI), normy ISO 26000, plánu CERES, obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva a Deseti principů globální dohody OSN.

Mezi silné stránky GTA dle hodnocení patří:

Environmental practices:

 • Akce a školení ke zvýšení povědomí zaměstnanců o snižování množství odpadu a třídění odpadu
 • Analýza významnosti ve zprávách o udržitelnosti

Labour and human rights:

 • Politika práce a lidských práv v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců
 • Individuální rozvoj a kariérní plán pro všechny zaměstnance
 • Školení zaměstnanců o zdravotních a bezpečnostních rizicích a osvědčených pracovních postupech

Ethics:

 • Postup reakce na incidenty (IRP) pro zvládání narušení důvěrných informací
 • Politika týkající se podvodů, praní špinavých peněz a střetu zájmů
 • Postup pro oznamovatele, který umožňuje zúčastněným stranám nahlásit obavy týkající se bezpečnosti informací

Sustainable procurement:

 • Politiky udržitelného zadávání veřejných zakázek týkající se sociálních postupů dodavatelů

 

Na základě hodnocení EcoVadis identifikovala společnost GTA klíčová témata, na které se zaměří, přičemž v současné době vyvíjí ve všech uvedených oblastech nové politiky a postupy.

 

GTA nabízí v oblasti ESG strategií a reportingu poradenské služby. V případě zájmu si prohlédněte naše služby nebo kontaktujte našeho specialistu.