Karel Tlustý

Manager, Advisory

Karel Tlustý působí v Grant Thornton na pozici Manager pro oblast Business Risk Services. V rámci své činnosti se zaměřuje na řízení rizik, ESG a udržitelné investování, compliance, interní audit, finanční služby a finanční řízení. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodních finančních trhů, bankovnictví, treasury, financování podniků, řízení rizik a v oblastech vnitřního řídícího a kontrolního systému a strategického rozvoje.

Během své praxe v různých finančních institucích působil v oblastech řízení rizik, finančních trhů, finančního řízení, treasury a korporátního financování. Řídil projekty přípravy a rozvoje finančních produktů, zejména v oblastech projektového a korporátního financování a finančních derivátů, řídil projekty implementace bankovních informačních systémů a projekty implementace regulatorních pravidel. Podílel se na projektech získání bankovní licence, projektech bankovní fúze a spolupracoval na dalších strategických a obchodních projektech a projektech v oblasti řízení rizik a compliance. Podílel se na realizaci projektů financování investičních celků především v oblasti energetiky a strojírenství, připravoval projekty exportního financování a financování developerských projektů.

Karel má 30 let praxe v různých finančních institucích, z toho 17 let pracoval na manažerských pozicích v oblasti řízení rizik a 7 let jako manažer treasury a finanční ředitel. Absolvoval studium ekonomiky a řízení výroby na ČVUT v Praze, magisterské studium obchodního práva na Nottingham Trent University a MBA studium na Sheffield Hallam University. Karel je certifikovaným odhadcem VŠE Praha pro oceňování podniků, cenných papírů a finančního majetku.