GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 30. Března 2022

ESG a financování podnikání s Davidem Pirnerem

Sdílet článek:

Stále častěji skloňovaná kritéria pro investování, ESG (Environmental, Social, Governance). Proč banky nyní vedle návratnosti kapitálu řeší i společenský dopad a veřejné mínění? Jedná se o řízení rizik nebo se v tom skrývá i něco dalšího? Jak se připravit na nadcházející změny? O tématu s námi v dnešní epizodě diskutoval David Pirner, managing partner Grant Thornton.

Pod zkratkou ESG se skrývají slova Enviromental, Social and Governance. Tato probematika se týká toho, jak firmy přistupují ke svému vlivu na životní prostředí, ke své společenské odpovědnosti i k řídící praxi. My se na toto téma dnes podíváme z pohledu financování firem. Nedávno Grant Thornton zveřejnil svůj výzkum International Business Report, v němž se ptal na ESG témata 5000 manažerů z celého světa. Jaké jsou nejdůležitější závěry, Davide?

Cílem bylo zjistit, proč firmy vůbec zavádějí principy udržitelnosti a zjistili jsme, že 42 % manažerů vnímá jako hlavní důvod zvýšení efektivity, snížení nákladů, zejména v dlouhodobé perspektivě, 37 % pak vnímá jednodušší přístup ke kapitálu. Z toho je zřejmé, že důležitou roli hraje i společenská odpovědnost, obecně i vztah ke klientům i zaměstnancům. Manažeři to vnímají jako strategickou záležitost, na kterou se mají připravit, protože trend je nezvratný.

V nedávné minulosti banky zajímala především návratnost kapitálu, ekonomické parametry a najednodnou do toho vstupuje ESG. Kde se to vzalo, Davide? Je to přeci taková měkká metrika, která nemá, alepsoň na první pohled, se ziskovostí a návratností kapitálu nic společného. Je to projev bankovního altruismu? Nebo je to z jejich strany snaha o řízení rizik?

Některé prvky z ESG jsou v metrikách přítomné dlouho. Určitě to má svůj původ i v risk-managementu. Banky vnímají, že některá odvětví nemají svou budoucnost, když to řeknu jednoduše. [...]

Poslouchejte dále...

Odebírejte náš podcast:

O tématu jsme takové nedávno informovali v článku ESG pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti podniků.