Leoš Horváth

Partner, Audit

Leoš Horváth je partnerem v Grant Thornton Czech Republic. Je zodpovědný za oblast auditu. Specializuje se na audit výrobních a obchodních společností a transformaci účetních výkazů v souladu s IFRS a US-GAAP a na konsolidace.  

Jeho stávající portfolio klientů zahrnuje řadu různorodých společností včetně výrobních, logistických a obchodních společností. Během své činnosti u společnosti poskytoval služby řadě největších klientů Grant Thornton a provedl bezpočet speciálních auditů a zakázek due diligence. Je členem Komory auditorů České republiky. 

Má více než 20 let praxe v oboru, ve společnosti Grant Thornton působí od roku 1999. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho silnou stránkou jsou jazyky, ovládá češtinu, angličtinu, němčinu, ruštinu a italštinu. 

Služby a odvětví, ve kterých působím