GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 30. Ledna 2024

Změna limitů pro kategorizaci účetních jednotek

Sdílet článek:

Ke konci roku 2023 vstoupila v účinnost novela směrnice Evropské unie č. 2013/34/EU, ve které dochází ke změně kritérií pro kategorizaci účetních jednotek. Limity aktiv a čistého obratu byly navýšeny o 25 %. Tato změna má být ze strany jednotlivých členských států EU aplikována do 12 měsíců od zveřejnění dané novely ve věstníku Evropské unie.

Mikro, malé, střední i velké účetní jednotky budou mít přiřazeny nové hodnoty sumy aktiv a čistého obratu, podle kterých se budou zařazovat do příslušné kategorie. V rámci kritéria průměrného počtu zaměstnanců nedochází ke změně.

V rámci České republiky se očekává, že tato změna (navýšení) bude promítnuta v rámci připravovaného nového zákona o účetnictví.

Samotný přehled změn položek aktiv a čistého obratu u jednotlivých kategorií účetních jednotek můžete nalézt na webových stránkách Komory auditorů, která se dané problematice v minulých dnech věnovala.