GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Magdaléna Janigová | 7. Února 2024

Představení nových služeb Grant Thornton Advisory v oblasti Data Management & Analytics

Sdílet článek:

Od ledna 2024 je součástí Grant Thornton Advisory (GTA) i nová service unit Data Management & Analytics. Impulzem pro její vznik bylo posílení týmu GTA o nové členy, kteří k nám přicházejí ze společnosti Deloitte, a kteří přinášejí dlouholeté zkušenosti z oblasti správy dat a datových analýz. Tým pak vytvořili spolu s dalšími specialisty, kteří se této problematice v GTA věnovali již dříve. Ambicí týmu je poskytovat kvalifikované služby s vysokou přidanou hodnotou v širokém spektru oblastí zpracování dat.

Karel Růžička, lídr nového týmu Data Managament & Analytics, říká: „Naše místo a hlavní přidanou hodnotu našich služeb vidíme na rozhraní mezi prostředím business uživatelů a světem IT a technologií. Rozumíme business procesům našich zákazníků a mluvíme jejich jazykem, zároveň umíme využívat technologie a IT nástroje k praktické realizaci komplexních řešení v oblasti zpracování dat.“

Nový tým se bude zaměřovat především na následující oblasti a služby:

Data Management a Data Governance

V důsledku digitálních transformací dnes organizace disponují obrovským množstvím dat. Často však toto cenné aktivum není plně a efektivně využíváno, a to především z důvodu nedostatečné správy dat. Našim klientům pomáháme nastavit procesy v oblasti data managementu tak, aby mohli využívat spolehlivá a přesná data pro podporu svých obchodních aktivit, strategických rozhodnutí i pro splnění regulatorních požadavků.

  • Data Management Maturity Assessment – posouzení stavu správy dat jak pro organizace, které tuto oblast teprve budují, tak i pro ty, které již nějaké řešení mají, ale chtějí ho nezávisle posoudit v kontextu nových požadavků. V obou případech je součástí naší služby i doporučení dalších kroků.
  • Návrh a implementace Data Governance Frameworku – zahrnuje konkrétní organizační opatření zajišťující mj. jednotnou intepretaci dat v organizaci, optimalizaci organizační struktury a odpovědností z pohledu správy dat, principy budování datové architektury, zajištění datové kvality.
  • Datová architektura – pro naše klienty zpracováváme návrh konkrétní datové architektury jako celku, nebo pro její vybrané oblasti. Podporujeme klienty při implementaci navržené architektury.

Business Intelligence & Advanced Analytics

Díky našim praktickým zkušenostem a technologickým kompetencím dokážeme být partnerem našich zákazníků při návrhu a realizaci konkrétního technického řešení v oblasti zpracování dat.

  • Data Warehousing – tato oblast našich služeb zahrnuje návrh a implementaci datových skladů včetně integrace dat ze zdrojových systémů. Příprava vyčištěných, provázaných a historizovaných dat je nutným předpokladem pro jejich další zpracování.
  • Pokročilé datové analýzy – zahrnují strukturovaná i nestrukturovaná data a využití pokročilých nástrojů včetně AI pro širokou škálu analytických úloh.
  • Vizualizace dat a reporting – návrh a vývoj dashboardů a interaktivních reportů s využitím různých vizualizačních a reportingových nástrojů.

Low-code aplikace & Data Scraping & Automatizace

Standardizované pořizování dat je jedním ze základních předpokladů pro zajištění datové kvality. Nad rámec integrací stávajících softwarů jsme schopni poskytnout následující služby:

  • Low-Code aplikace – tato oblast našich služeb zahrnuje návrh a vývoj customizovaných aplikací pro zaznamenávání potřebných dat.
  • Data Scraping – zahrnuje efektivní získávání dat z externích zdrojů formou web scrapingu i napojení na standardizovaná API.
  • Automatizace – v této oblasti se zaměřujeme zejména na automatizaci účetních a back-officových procesů, návrh a implementaci schvalovacího flow.

Quality Assurance

Posouzení kvality dodávek interních a externích týmů ve všech uvedených oblastech data managementu. V našem pojetí není QA jen pouhým upozorněním na zjištěné vady, ale aktivně a v konkrétním technickém kontextu pomáháme našim zákazníkům najít a realizovat správné řešení.