GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jan Indra | 12. Února 2024

Rozšíření služeb v oblasti compliance. Tým Screening Solutions je nově součástí Grant Thornton Advisory

Sdílet článek:

V prosinci 2023 Grant Thornton Advisory (GTA) dokončilo akvizici týmu společnosti Screening Solutions, který přináší více než 15 let zkušeností s nejrůznějšími compliance projekty, ale také s oblastmi vyšetřování, bezpečnosti nebo forenzních auditů.

Nově tak v rámci GTA vzniká Compliance tým nabízející stále častěji poptávané služby spojené s návrhem, tvorbou a implementací compliance management systémů (CMS), jejich auditováním nebo přípravou na certifikaci dle oborových norem.

Nově nabízené služby

S ohledem na projektové zaměření compliance týmu hlavní pilíře nabízených služeb představuje hodnocení, analýza a implementace systémů compliance managementu, různorodé projekty v oblasti řízení a hodnocení rizik, ale také návrhy i realizace procesů a nástrojů pro řízení rizik třetích stran nebo dodavatelských řetězců. V neposlední řadě tým poskytuje i služby forenzních auditů v rámci interních vyšetřování či realizace rutinních i komplexních ad hoc due diligence šetření.

Členové Compliance týmu

Nový tým GTA Compliance z pozice Partnera vede Ivan Moroz. Ivan má za sebou dlouholetou a úspěšnou kariéru zahrnující působení v diplomatických a bezpečnostních složkách, vedení nadnárodních korporací i spoluzaložení a rozvoj vlastní poradenské společnosti. V rámci compliance služeb má Ivan řadu zkušeností s rozvojem a vedením dlouhodobých projektů a partnerství, kdy je jeho úlohou mj. problematiku compliance představit i klientům, kteří se touto oblastí doposud systematicky nezabývali, a navrhnout ucelený postup vedoucí ke splnění jejich potřeb.

Lídrem týmu compliance je David Hradecký. David přináší dlouholeté manažerské a odborné zkušenosti s vedením různorodých compliance projektů v rámci působení ve Screening Solutions, historicky působil také ve společnostech Air France a KLM nebo jako konzultant a manažer v poradenské společnosti Ernst & Young. S ohledem na compliance je David vůbec prvním certifikovaným implementátorem ISO 37301 (compliance management systems) v ČR, zároveň je také certifikovaným auditorem pro ISO 37001 (protikorupční systémy řízení).

Tým compliance doplňují dva konzultanti – Jan Indra a Dominik Hoppe.

Honza přináší mnohaleté zkušenosti v oblasti sběru a analýzy dat z otevřených zdrojů (tzv. OSINT, Open Source Intelligence), procesy vyšetřování finanční kriminality, identifikace střetu zájmů nebo korupce, v rámci compliance má zkušenosti zejména s návrhem a realizací procesů a projektů zaměřených na hodnocení rizik (risk assessment) nebo plnění (nejen) due diligence povinností v oblastech KYC, 3rd party risk nebo AML. Je nadšencem do vizualizace dat a možností analýzy vztahových sítí.

Dominik se podobně jako Honza dlouhodobě zaměřuje na oblast OSINT a realizaci projektů vyšetřování, vedle toho se také systematicky (v rámci studia i po něm) zajímá o problematiku bezpečnosti. V rámci compliance projektů se věnuje zejména návrhu a realizaci řešení zaměřených na řízení rizik třetích stran.

Příklady z praxe

Příkladem významného projektu týmu z poslední doby může být například implementace systému compliance managementu dle požadavků norem ISO 37001 (Anti-bribery) a ISO 37301 (compliance management) pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ve vztahu k nedávné mediální exponovanosti organizace ve spojitosti s možným korupčním jednáním jejich čelných představitelů byla identifikována jasná potřeba systematicky a holisticky přistoupit k oblasti řízení korupčních a compliance rizik. Projekt implementace trvající téměř 2 roky byl poté zakončen úspěšnou certifikací pro obě zmíněné ISO normy.

Dalším zajímavým projektem je také realizace komplexního forenzního auditu pro magistrát hl. m. Prahy, kdy náš tým systematicky analyzoval soubor konkrétních zakázek a vybraných dodavatelů za účelem posouzení potenciálních korupčních rizik.

Třetím projektem hodným zmínky může být také návrh a realizace procesu komplexního hodnocení rizik (risk assessmentu) pro společnost Fortuna Entertainment Group, kterého se účastnily pobočky skupiny v 5 zemích a více než 250 respondentů.

Ivan Moroz, lídr týmu Compliance a nový partner Grant Thornton Advisory na vstup Screening Solutions do GTA říká:  „Jsem nesmírně rád, že se náš tým stává součástí Advisory divize v Grant Thornton, která je už na první pohled plná zajímavých a profesionálních kolegů. Věřím, že působení našeho týmu pod vlajkou GTA přinese spoustu zajímavých příležitostí i výzev, a těším se na budoucí spolupráci s ostatními kolegy a možnost jim představit náš přístup k oblasti compliance služeb i všech dalších souvisejících aktivit. Mám za to, že se s novými kolegy bezpochyby budeme moci v profesní rovině vzájemně výrazně obohatit.“