GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Paseka | 7. Března 2024

Parita v nedohlednu. Grant Thornton již 20 let sleduje podíl žen na vedoucích pozicích

Sdílet článek:

Pravidelný report Women in Business společnosti Grant Thornton, vydávaný u příležitosti Mezinárodního dne žen, dosáhl na významný milník. Rok 2024 totiž orámoval dvě dekády, kdy v jeho rámci sledujeme a měříme zastoupení žen na vedoucích pozicích ve středně velkých společnostech po celém světě. Ačkoli se jejich podíl za zmiňované období zvýšil z 19,4 % na 33,5 %, pokrok je stále poměrně pomalý. Při současném tempu bude parity dosaženo teprve v roce 2053.

Jednou z nejvýraznějších meziročních změn je navíc pokles žen na pozici generální ředitelky. Zatímco v loňském roce činilo jejich zastoupení 28 %, letos je to jen 19 %. Z vysokých pozic ženy nejčastěji zastávají funkci personální ředitelky, konkrétně je tomu v 46 % případů. Oblast HR je tak jedinou, v rámci které je parita mužů a žen na dosah.

graf-wib.png (97 KB)Tři způsoby, jak firmy mohou zvýšit počet žen ve vedoucích rolích

První dvě cesty, jak urychlit pokrok směrem k genderové rovnosti, jsou o začlenění tématu diverzity do vnitřní filosofie firmy. Podle reportu vykazují firmy, které disponují samostatnou strategií v této oblasti, prokazatelně lepší čísla. Není to však o strategii samotné, ale i o tom, kdo má její implementaci na starosti. Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejvyššího pokroku v oblasti dosahují firmy, v jejichž rámci má naplňování strategie diverzity v dikci CIO společně se ženou ve vyšší manažerské pozici .

„Existuje staré rčení: co se měří, to se děje. To platí stejně pro ženy v byznysu jako pro jakýkoli jiný prvek obchodní výkonnosti,“ říká Maddie Wollerton Blanks, ředitelka oddělení poradenství pro lidi ve společnosti Grant Thornton UK. „Naše analýza ukazuje, že pokud firma sleduje jasné ukazatele diverzity a rovnosti, dosahuje v oblasti lepších výsledků, než je celosvětové měřítko,“ dodává.

Poslední cestou k paritě je možnost flexibilní práce. V posledních 12 měsících však došlo v globálních firmách střední velikosti k dramatickému posunu zpět k preferenci práci v kanceláři. V současné době pracuje 47 % podniků převážně v kanceláři (oproti 36 % v loňském roce) a 45 % podniků pracuje hybridně (oproti 53 % v loňském roce). Data přitom již v minulosti ukázala jasnou kauzalitu – čím větší podíl office-based práce, tím nižší podíl žen ve vedoucích pozicích.

Trochu ironická je pak skutečnost, že za návratem preference práce v kanceláři stojí především muži. Polovina podniků s generálním ředitelem totiž vyžaduje práci v kanceláři, zatímco u podniků vedených ženami je to jen 40 %. Společnosti, v nichž jsou pracovníci převážně v kanceláři, jsou navíc jediné, kde podíl žen ve vyšších řídících funkcích klesá pod globální benchmark.

graf-wib2.png (80 KB)

Peter Bodin, generální ředitel Grant Thornton International, problematiku shrnuje následovně: "Náš výzkum Women in Business již 20 let významně přispívá k celosvětové diskusi o rovnosti na pracovišti. Za tu dobu jsme sice zaznamenali určité pozitivní změny, ale zároveň víme, že udržitelná změna vyžaduje cílevědomé úsilí a jasnou odpovědnost vedení každé organizace.  Prostřednictvím výzkumu Grant Thornton International Business Report a cest, které identifikujeme, chceme poskytnout organizacím střední velikosti plán, jak urychlit pokrok a vybudovat rozmanitější, odolnější a úspěšnější podniky."

Pokud Vás téma zajímá, můžete si stáhnout kompletní report.