GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Čepica | 9. Července 2024

Využití pásma 600 MHz: Co čeká naši televizi?

Sdílet článek:

Pásmo 600 MHz je aktuálně jedním z nejdůležitějších frekvenčních rozsahů, určené pro digitální televizní vysílání (DVB-T), které přijímá značná část české populace. Tento kmitočtový rozsah umožňuje, aby se signál šířil efektivně a dosáhl i do venkovských oblastí s typicky horším pokrytím, včetně šíření pestré nabídky televizních programů. Díky tomu je digitální zemské vysílání dostupné pro mnoho domácností, které spoléhají na bezplatný přístup k televiznímu obsahu. Zásadní otázkou do budoucna, která může ovlivnit všechny, kteří využívají digitální televizní vysílání tak je, jak bude toto pásmo využíváno po roce 2030, kdy vyprší aktuální přidělení frekvencí pro televizní vysílání.

Současná situace

Pásmo 600 MHz je v současnosti využíváno především pro digitální televizní vysílání, zatímco jeho potenciál pro mobilní komunikační služby (IMT) je stále předmětem diskusí. Tento přechod je součástí širšího trendu, kdy se pásmo UHF postupně přizpůsobuje novým technologiím a potřebám trhu (přechod analogového vysílání na DVB-T a přechod DVB-T na DVB-T2). Česká republika, stejně jako ostatní evropské země, musí rozhodnout, zda je výhodnější pásmo ponechat pro televizní vysílání, nebo jej uvolnit pro rozvoj mobilních sítí, jako je 5G.

Technologický vývoj

Technologický pokrok v oblasti telekomunikací, zejména zavádění standardu 5G, přináší nové možnosti pro využití pásma 600 MHz. Jednou z takových inovací je potenciálně 5G Broadcast, kdy testování probíhá i v České republice, což může v budoucnu výrazně ovlivnit způsob, jakým je toto pásmo využíváno. V současnosti však není znám způsob fungování takové platformy z uživatelského hlediska a zároveň nelze očekávat zásadní inovace ve smyslu další evoluce DVB-T2.

Regulační rámec

Na globální úrovni byl základní rámec pro správu spektra UHF stanoven na Světové radiokomunikační konferenci (WRC-23) v Dubaji. Nově schválené podmínky zajišťují dlouhodobou ochranu pásma 470–694 MHz v Regionu 1 (součástí kterého je EU) pro televizní vysílání (DTT), s možností využití pro krizovou komunikaci a národní obranu v případě poklesu potřeby vysílání.

Sledovanost

Podle údajů agentury Nielsen Admosphere dosáhlo zemské/terestrické vysílání (DVB-T) v České republice ve 4. čtvrtletí 2022 podílu 54,5 %, kabelové sítě (CATV) společně s IPTV 40,7 % a družicový/satelitní přenos (DVB-S) 17,0 %. To ukazuje na stále vysokou závislost českých domácností na digitálním zemském vysílání.

Současně je nutné vnímat, že zemské televizní vysílání sledují všeobecně zejména starší občané a občané z rurálních oblastí. Pro tyto skupiny představuje digitální televizní vysílání klíčový zdroj informací a zábavy. S ohledem na zmíněné, naplnění mediálního zákona a zachování plurality medií je vhodné tento trend před finálním rozhodnutím o dalším využití pásma po roce 2030 ověřit a zohlednit v případném rozhodnutí.

Ekonomické dopady

Z ekonomického hlediska existuje několik studií, které analyzují dopady změny využití pásma 600 MHz. Studie EBU ukazuje, že provoz sítí 5G je nákladnější ve srovnání s DTT. Na druhou stranu, studie GSMA poukazuje na snížení počtu základnových stanic při využití pásma 600 MHz pro IMT v rurálních oblastech. Je však nutné vnímat, že ani jedna studie nehodnotí komplexní dopad na mobilní operátory, provozovatele zemského vysílání či občany, ale zaměřují se spíše na připravenost infrastruktury na změnu, či konkrétní dopady do provozu české televize v režimu Free-to-air.

A jaké jsou závěry? Budoucnost pásma 600 MHz je plná otázek a výzev. Jaká bude role televize v našich životech po roce 2030? Bude stále dostupná bezplatně všem, nebo se přesune do stínu nových technologií? Bude potřeba další spektrum pro kapacitní zajíštění, a je tím spekterm právě pásmo 600 MHz?

Klíčové bude najít rovnováhu mezi potřebami televizního vysílání a mobilní komunikace, aby byl zajištěn maximální užitek pro všechny zainteresované strany.

Odkaz na celou studii ZDE