GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Adam Čepec | 13. Května 2024

Analýza trhu vodárenských společností v České republice

Sdílet článek:

Společnost Grant Thornton zpracovala odbornou studii, která se zabývá analýzou trhu vodárenských společností v České republice. Součástí studie je rovněž porovnání jednotlivých subjektů působících na relevantním trhu.

Na trhu se nachází velké množství veřejnoprávních subjektů, jako jsou města a obce, které představují největší skupiny jak mezi vlastníky, tak i mezi provozovateli jednotlivých infrastrukturních zařízení nutných k poskytování vodárenských služeb. Výraznou část trhu tvoří rovněž značné množství obchodních společností (především se jedná o společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), které na trhu působí v rámci obou kategorií, tedy jsou vlastníky i provozovateli infrastruktury. Počet společností s ručením omezeným a akciových společností se pohybuje v řádu stovek jak mezi vlastníky, tak i provozovateli.

Ve studii jsou kromě kalkulací cen pro vodné a stočné, které musí vodárny v regulátorem předepsaném formátu odevzdávat, využívány k výpočtům rovněž účetní výkazy. Kalkulační tabulky jsou výkazem, který na pravidelné bázi jednotlivé společnosti v oblasti vodárenství vykazují Ministerstvu financí a Ministerstvu zemědělství.

Standardně poté analýza probíhá na bázi srovnávání finančních ukazatelů mezi jednotlivými výše popsanými tržními subjekty. Finanční analýza je zaměřena především na oblast ziskovosti. Výsledkem je srovnání výše dosahovaného kalkulačního zisku a jeho užití k investicím do infrastruktury či k tvorbě zisku společnosti pro výplatu akcionářům ve formě dividendy.  

Stáhnout studii můžete ZDE.